Gjørseberget 1
1788 HALDEN

Gjørseberget 1, 1788 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gjørseberget 1, 1788 HALDEN:

  • Postnummer: 1788 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 41 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 503 HUSEBY/LUNDESTAD
  • Valkrins: 4 BERG
  • Kyrkjesogn: 2020702 Berg
  • Tettstad: Isebakke

Gjørseberget

Gjørseberget er ein veg i Halden kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gjørseberget 1 1788 HALDEN 59.1154, 11.3039 5 / 41
Gjørseberget 2 1788 HALDEN 59.1158, 11.3032 5 / 1
Gjørseberget 3 1788 HALDEN 59.1154, 11.3044 5 / 224
Gjørseberget 5 1788 HALDEN 59.1157, 11.3043 5 / 27
Gjørseberget 6 1788 HALDEN 59.1165, 11.3035 5 / 183
Gjørseberget 9 1788 HALDEN 59.1162, 11.3036 5 / 189

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken