Grønland 4
1767 HALDEN

Grønland 4, 1767 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grønland 4, 1767 HALDEN:

  • Postnummer: 1767 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 160 / 167 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 301 SYDSIDEN
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Grønland

Grønland er ein veg i Halden kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grønland 2 1767 HALDEN 59.1215, 11.3893 160 / 165
Grønland 4 1767 HALDEN 59.1223, 11.3903 160 / 167
Grønland 4B 1767 HALDEN 59.1224, 11.3912 160 / 551
Grønland 6 1767 HALDEN 59.1227, 11.3923 160 / 168

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken