Haslundsveien 7
1777 HALDEN

Haslundsveien 7, 1777 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haslundsveien 7, 1777 HALDEN:

  • Postnummer: 1777 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 98 / 351 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 206 OS
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Haslundsveien

Haslundsveien er ein veg i Halden kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haslundsveien 1 1777 HALDEN 59.1336, 11.3890 98 / 228
Haslundsveien 2 1777 HALDEN 59.1339, 11.3888 98 / 220
Haslundsveien 3 1777 HALDEN 59.1337, 11.3886 98 / 232
Haslundsveien 4 1777 HALDEN 59.1339, 11.3883 98 / 306
Haslundsveien 5 1777 HALDEN 59.1337, 11.3882 98 / 282
Haslundsveien 6 1777 HALDEN 59.1339, 11.3878 98 / 319
Haslundsveien 7 1777 HALDEN 59.1336, 11.3881 98 / 351
Haslundsveien 8 1777 HALDEN 59.1338, 11.3877 98 / 345
Haslundsveien 9 1777 HALDEN 59.1333, 11.3880 98 / 352
Haslundsveien 10 1777 HALDEN 59.1337, 11.3874 98 / 511
Haslundsveien 10B 1777 HALDEN 59.1335, 11.3876 98 / 512
Haslundsveien 11 1777 HALDEN 59.1331, 11.3879 98 / 291
Haslundsveien 12 1777 HALDEN 59.1333, 11.3875 98 / 513
Haslundsveien 13 1777 HALDEN 59.1330, 11.3878 98 / 323
Haslundsveien 14 1777 HALDEN 59.1331, 11.3872 98 / 350
Haslundsveien 15 1777 HALDEN 59.1325, 11.3874 98 / 372
Haslundsveien 16 1777 HALDEN 59.1329, 11.3871 98 / 283
Haslundsveien 17 1777 HALDEN 59.1323, 11.3871 98 / 510
Haslundsveien 18 1777 HALDEN 59.1327, 11.3870 98 / 297
Haslundsveien 20 1777 HALDEN 59.1324, 11.3868 98 / 342
Haslundsveien 22 1777 HALDEN 59.1321, 11.3866 98 / 514

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken