Hougens gate 3
1776 HALDEN

Hougens gate 3, 1776 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hougens gate 3, 1776 HALDEN:

  • Postnummer: 1776 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 299 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 209 PORSNES
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Hougens gate

Hougens gate er ei gate i Halden kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hougens gate 1 1776 HALDEN 59.1245, 11.3908 66 / 837
Hougens gate 3 1776 HALDEN 59.1246, 11.3910 66 / 299

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken