Kjærlighetsstien 54
1781 HALDEN

Kjærlighetsstien 54, 1781 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjærlighetsstien 54, 1781 HALDEN:

  • Postnummer: 1781 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 756 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 104 STANGELØKKA
  • Valkrins: 3 LÅBY
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Kjærlighetsstien

Kjærlighetsstien er ein veg i Halden kommune med 69 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjærlighetsstien 1 1781 HALDEN 59.1237, 11.3681 61 / 161
Kjærlighetsstien 2 1781 HALDEN 59.1237, 11.3687 66 / 655
Kjærlighetsstien 3 1781 HALDEN 59.1241, 11.3683 61 / 162
Kjærlighetsstien 3A 1781 HALDEN 59.1247, 11.3680 61 / 169
Kjærlighetsstien 4 1781 HALDEN 59.1238, 11.3691 66 / 656
Kjærlighetsstien 4B 1781 HALDEN 59.1241, 11.3697 66 / 658
Kjærlighetsstien 4C 1781 HALDEN 59.1243, 11.3701 66 / 659
Kjærlighetsstien 4D 1781 HALDEN 59.1245, 11.3709 66 / 660
Kjærlighetsstien 5 1781 HALDEN 59.1247, 11.3687 61 / 163
Kjærlighetsstien 6 1781 HALDEN 59.1241, 11.3689 66 / 657
Kjærlighetsstien 8 1781 HALDEN 59.1245, 11.3695 66 / 663
Kjærlighetsstien 9 1781 HALDEN 59.1252, 11.3698 61 / 164
Kjærlighetsstien 10 1781 HALDEN 59.1248, 11.3704 66 / 664
Kjærlighetsstien 10B 1781 HALDEN 59.1250, 11.3707 66 / 666
Kjærlighetsstien 11 1781 HALDEN 59.1259, 11.3699 61 / 166
Kjærlighetsstien 11A 1781 HALDEN 59.1257, 11.3702 61 / 167
Kjærlighetsstien 12 1781 HALDEN 59.1252, 11.3711 66 / 665
Kjærlighetsstien 13 1781 HALDEN 59.1262, 11.3703 61 / 221
Kjærlighetsstien 14 1781 HALDEN 59.1256, 11.3708 66 / 667
Kjærlighetsstien 15 1781 HALDEN 59.1264, 11.3708 61 / 223
Kjærlighetsstien 16 1781 HALDEN 59.1260, 11.3710 66 / 670
Kjærlighetsstien 17A 1781 HALDEN 59.1272, 11.3723 61 / 555
Kjærlighetsstien 17B 1781 HALDEN 59.1272, 11.3722 61 / 556
Kjærlighetsstien 17C 1781 HALDEN 59.1272, 11.3721 61 / 557
Kjærlighetsstien 17D 1781 HALDEN 59.1272, 11.3720 61 / 558
Kjærlighetsstien 17E 1781 HALDEN 59.1272, 11.3719 61 / 559
Kjærlighetsstien 17F 1781 HALDEN 59.1272, 11.3718 61 / 560
Kjærlighetsstien 18 1781 HALDEN 59.1262, 11.3718 66 / 671
Kjærlighetsstien 19A 1781 HALDEN 59.1276, 11.3730 61 / 236
Kjærlighetsstien 19B 1781 HALDEN 59.1276, 11.3729 61 / 236
Kjærlighetsstien 19C 1781 HALDEN 59.1276, 11.3729 61 / 236
Kjærlighetsstien 19D 1781 HALDEN 59.1276, 11.3727 61 / 236
Kjærlighetsstien 19E 1781 HALDEN 59.1276, 11.3726 61 / 236
Kjærlighetsstien 19F 1781 HALDEN 59.1276, 11.3726 61 / 236
Kjærlighetsstien 19G 1781 HALDEN 59.1276, 11.3725 61 / 236
Kjærlighetsstien 19H 1781 HALDEN 59.1276, 11.3724 61 / 236
Kjærlighetsstien 20A 1781 HALDEN 59.1261, 11.3730 66 / 673
Kjærlighetsstien 20B 1781 HALDEN 59.1263, 11.3735 66 / 674
Kjærlighetsstien 20C 1781 HALDEN 59.1265, 11.3740 66 / 675
Kjærlighetsstien 20D 1781 HALDEN 59.1267, 11.3745 66 / 676
Kjærlighetsstien 21 1781 HALDEN 59.1279, 11.3729 61 / 244
Kjærlighetsstien 22 1781 HALDEN 59.1267, 11.3730 66 / 672
Kjærlighetsstien 22A 1781 HALDEN 59.1266, 11.3724 66 / 872
Kjærlighetsstien 23 1781 HALDEN 59.1280, 11.3734 61 / 243
Kjærlighetsstien 24 1781 HALDEN 59.1271, 11.3736 66 / 678
Kjærlighetsstien 24B 1781 HALDEN 59.1275, 11.3736 66 / 823
Kjærlighetsstien 25A 1781 HALDEN 59.1284, 11.3738 61 / 245
Kjærlighetsstien 25B 1781 HALDEN 59.1284, 11.3736 61 / 245
Kjærlighetsstien 26 1781 HALDEN 59.1276, 11.3742 66 / 679
Kjærlighetsstien 28 1781 HALDEN 59.1283, 11.3752 66 / 812
Kjærlighetsstien 29A 1781 HALDEN 59.1291, 11.3742 61 / 246
Kjærlighetsstien 29B 1781 HALDEN 59.1292, 11.3740 61 / 246
Kjærlighetsstien 30 1781 HALDEN 59.1294, 11.3761 66 / 811
Kjærlighetsstien 31 1781 HALDEN 59.1302, 11.3739 61 / 203
Kjærlighetsstien 32 1781 HALDEN 59.1301, 11.3758 66 / 829
Kjærlighetsstien 34 1781 HALDEN 59.1306, 11.3752 66 / 765
Kjærlighetsstien 36 1781 HALDEN 59.1309, 11.3749 66 / 753
Kjærlighetsstien 37 1781 HALDEN 59.1306, 11.3743 61 / 204
Kjærlighetsstien 38 1781 HALDEN 59.1311, 11.3748 66 / 778
Kjærlighetsstien 39 1781 HALDEN 59.1309, 11.3738 61 / 410
Kjærlighetsstien 40 1781 HALDEN 59.1311, 11.3745 66 / 779
Kjærlighetsstien 41 1781 HALDEN 59.1312, 11.3734 61 / 406
Kjærlighetsstien 42 1781 HALDEN 59.1313, 11.3743 66 / 780
Kjærlighetsstien 44 1781 HALDEN 59.1314, 11.3742 66 / 781
Kjærlighetsstien 46 1781 HALDEN 59.1317, 11.3745 66 / 761
Kjærlighetsstien 48 1781 HALDEN 59.1319, 11.3744 66 / 761
Kjærlighetsstien 50 1781 HALDEN 59.1316, 11.3740 66 / 755
Kjærlighetsstien 52 1781 HALDEN 59.1318, 11.3738 66 / 754
Kjærlighetsstien 54 1781 HALDEN 59.1320, 11.3737 66 / 756

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken