Knivsøveien 6
1788 HALDEN

Knivsøveien 6, 1788 HALDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knivsøveien 6, 1788 HALDEN:

  • Postnummer: 1788 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 73 i 0101
  • Grunnkrins: 503 HUSEBY/LUNDESTAD
  • Valkrins: 4 BERG
  • Kyrkjesogn: 2020702 Berg
  • Tettstad: Isebakke

Knivsøveien

Knivsøveien er ein veg i Halden kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 70.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knivsøveien 4 1788 HALDEN 59.1214, 11.3114 4 / 73
Knivsøveien 6 1788 HALDEN 59.1216, 11.3114 4 / 73
Knivsøveien 8 1788 HALDEN 59.1217, 11.3126 4 / 80
Knivsøveien 12 1788 HALDEN 59.1212, 11.3133 4 / 86
Knivsøveien 14 1788 HALDEN 59.1213, 11.3139 4 / 75
Knivsøveien 16 1788 HALDEN 59.1212, 11.3149 4 / 75
Knivsøveien 20 1788 HALDEN 59.1205, 11.3170 4 / 42
Knivsøveien 46 1788 HALDEN 59.1185, 11.3180 4 / 87
Knivsøveien 48 1788 HALDEN 59.1178, 11.3187 4 / 87
Knivsøveien 50 1788 HALDEN 59.1184, 11.3188 4 / 43
Knivsøveien 52 1788 HALDEN 59.1190, 11.3196 4 / 43
Knivsøveien 54 1788 HALDEN 59.1196, 11.3201 5 / 243
Knivsøveien 56 1788 HALDEN 59.1198, 11.3204 5 / 1
Knivsøveien 70 1788 HALDEN 59.1178, 11.3278 51 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken