Langbrygga 2
1767 HALDEN

Langbrygga 2, 1767 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langbrygga 2, 1767 HALDEN:

  • Postnummer: 1767 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 160 / 253 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 301 SYDSIDEN
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Langbrygga

Langbrygga er ein veg i Halden kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langbrygga 1 1767 HALDEN 59.1189, 11.3865 160 / 280
Langbrygga 2 1767 HALDEN 59.1183, 11.3858 160 / 253
Langbrygga 3 1767 HALDEN 59.1187, 11.3858 160 / 280
Langbrygga 5 1767 HALDEN 59.1185, 11.3856 160 / 255
Langbrygga 7 1767 HALDEN 59.1183, 11.3854 160 / 255
Langbrygga 9 1767 HALDEN 59.1182, 11.3846 160 / 255
Langbrygga 11 1767 HALDEN 59.1187, 11.3848 160 / 255

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken