Rascheprangen 16
1767 HALDEN

Rascheprangen 16, 1767 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rascheprangen 16, 1767 HALDEN:

  • Postnummer: 1767 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 160 / 516 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 301 SYDSIDEN
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Rascheprangen

Rascheprangen er ein veg i Halden kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rascheprangen 1 1767 HALDEN 59.1193, 11.3910 160 / 369
Rascheprangen 2 1767 HALDEN 59.1192, 11.3909 160 / 516
Rascheprangen 4 1767 HALDEN 59.1191, 11.3909 160 / 516
Rascheprangen 6 1767 HALDEN 59.1191, 11.3909 160 / 516
Rascheprangen 8 1767 HALDEN 59.1192, 11.3907 160 / 516
Rascheprangen 10 1767 HALDEN 59.1192, 11.3907 160 / 516
Rascheprangen 12 1767 HALDEN 59.1192, 11.3906 160 / 516
Rascheprangen 14 1767 HALDEN 59.1192, 11.3904 160 / 516
Rascheprangen 16 1767 HALDEN 59.1192, 11.3903 160 / 516
Rascheprangen 18 1767 HALDEN 59.1191, 11.3903 160 / 516
Rascheprangen 20 1767 HALDEN 59.1191, 11.3903 160 / 516

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken