Spinnestredet 1
1767 HALDEN

Spinnestredet 1, 1767 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Spinnestredet 1, 1767 HALDEN:

  • Postnummer: 1767 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 160 / 128 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 301 SYDSIDEN
  • Valkrins: 1 HALDEN
  • Kyrkjesogn: 2020701 Halden
  • Tettstad: Halden

Spinnestredet

Spinnestredet er ein veg i Halden kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Spinnestredet 1 1767 HALDEN 59.1197, 11.3906 160 / 128
Spinnestredet 3 1767 HALDEN 59.1199, 11.3906 160 / 513

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken