Holteliveien 9
1765 HALDEN

Holteliveien 9, 1765 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holteliveien 9, 1765 HALDEN:

  • Postnummer: 1765 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 204 / 1 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 704 BAKKE/SANDERØD
  • Valkrins: 6 IDD
  • Kyrkjesogn: 2020601 Idd
  • Tettstad:

Holteliveien

Holteliveien er ein veg i Halden kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holteliveien 2 1765 HALDEN 59.0489, 11.4454 204 / 1
Holteliveien 3 1765 HALDEN 59.0490, 11.4476 204 / 4
Holteliveien 6 1765 HALDEN 59.0497, 11.4469 204 / 1
Holteliveien 7 1765 HALDEN 59.0522, 11.4494 204 / 7
Holteliveien 8 1765 HALDEN 59.0489, 11.4465 204 / 8
Holteliveien 9 1765 HALDEN 59.0531, 11.4506 204 / 1
Holteliveien 11 1765 HALDEN 59.0546, 11.4495 204 / 1
Holteliveien 12 1765 HALDEN 59.0503, 11.4494 204 / 6
Holteliveien 14 1765 HALDEN 59.0509, 11.4494 204 / 3
Holteliveien 15 1765 HALDEN 59.0532, 11.4490 204 / 13
Holteliveien 16 1765 HALDEN 59.0500, 11.4483 204 / 1
Holteliveien 17 1765 HALDEN 59.0524, 11.4483 204 / 1
Holteliveien 18 1765 HALDEN 59.0509, 11.4483 204 / 1
Holteliveien 19 1765 HALDEN 59.0520, 11.4471 204 / 1
Holteliveien 21 1765 HALDEN 59.0524, 11.4466 204 / 10
Holteliveien 22 1765 HALDEN 59.0514, 11.4468 204 / 9
Holteliveien 23 1765 HALDEN 59.0533, 11.4478 204 / 1
Holteliveien 24 1765 HALDEN 59.0506, 11.4469 204 / 1
Holteliveien 25 1765 HALDEN 59.0536, 11.4462 204 / 12
Holteliveien 26 1765 HALDEN 59.0501, 11.4459 204 / 1
Holteliveien 28 1765 HALDEN 59.0506, 11.4459 204 / 1
Holteliveien 30 1765 HALDEN 59.0518, 11.4452 204 / 1
Holteliveien 32 1765 HALDEN 59.0525, 11.4453 204 / 11
Holteliveien 34 1765 HALDEN 59.0529, 11.4452 204 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken