Høyden 8
1796 KORNSJØ

Høyden 8, 1796 KORNSJØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høyden 8, 1796 KORNSJØ:

  • Postnummer: 1796 KORNSJØ
  • Gards-/bruksnummer: 230 / 1 i 0101
  • Grunnkrins: 803 KORNSJØ
  • Valkrins: 7 PRESTEBAKKE
  • Kyrkjesogn: 2020602 Enningdal
  • Tettstad:

Høyden

Høyden er ein veg i Halden kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høyden 2 1796 KORNSJØ 58.9371, 11.6698 230 / 1
Høyden 4 1796 KORNSJØ 58.9375, 11.6696 230 / 23
Høyden 6 1796 KORNSJØ 58.9376, 11.6693 230 / 1
Høyden 8 1796 KORNSJØ 58.9378, 11.6690 230 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken