Svinesundsveien 190
1788 HALDEN

Svinesundsveien 190, 1788 HALDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svinesundsveien 190, 1788 HALDEN:

  • Postnummer: 1788 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 11 i 0101
  • Grunnkrins: 503 HUSEBY/LUNDESTAD
  • Valkrins: 4 BERG
  • Kyrkjesogn: 2020702 Berg
  • Tettstad: Isebakke

Svinesundsveien

Svinesundsveien er ein veg i Halden kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 380.

Adressene i Svinesundsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svinesundsveien 2 1781 HALDEN 59.1246, 11.3618 62 / 574
Svinesundsveien 4 1781 HALDEN 59.1248, 11.3612 62 / 575
Svinesundsveien 65 1783 HALDEN 59.1262, 11.3514 60 / 6
Svinesundsveien 80 1788 HALDEN 59.1232, 11.3470 60 / 33
Svinesundsveien 161 1788 HALDEN 59.1240, 11.3371 51 / 1
Svinesundsveien 163 1788 HALDEN 59.1246, 11.3356 51 / 1
Svinesundsveien 190 1788 HALDEN 59.1198, 11.3310 51 / 11
Svinesundsveien 258 1788 HALDEN 59.1213, 11.3201 4 / 1
Svinesundsveien 260 1788 HALDEN 59.1211, 11.3196 4 / 1
Svinesundsveien 262 1788 HALDEN 59.1208, 11.3195 4 / 118
Svinesundsveien 264 1788 HALDEN 59.1209, 11.3186 4 / 120
Svinesundsveien 319 1788 HALDEN 59.1220, 11.3097 4 / 38
Svinesundsveien 321 1788 HALDEN 59.1218, 11.3090 4 / 44
Svinesundsveien 323 1788 HALDEN 59.1219, 11.3082 4 / 44
Svinesundsveien 325 1788 HALDEN 59.1219, 11.3070 4 / 44
Svinesundsveien 327 1788 HALDEN 59.1218, 11.3064 4 / 60
Svinesundsveien 329 1788 HALDEN 59.1219, 11.3059 4 / 51
Svinesundsveien 330 1788 HALDEN 59.1207, 11.3055 4 / 39
Svinesundsveien 331 1788 HALDEN 59.1221, 11.3050 4 / 51
Svinesundsveien 332 1788 HALDEN 59.1210, 11.3042 5 / 150
Svinesundsveien 334 1788 HALDEN 59.1204, 11.3044 5 / 151
Svinesundsveien 336 1788 HALDEN 59.1206, 11.3014 4 / 88
Svinesundsveien 337 1788 HALDEN 59.1220, 11.3037 4 / 50
Svinesundsveien 338 1788 HALDEN 59.1206, 11.3005 4 / 106
Svinesundsveien 339 1788 HALDEN 59.1219, 11.3036 4 / 50
Svinesundsveien 341 1788 HALDEN 59.1218, 11.3035 4 / 50
Svinesundsveien 343 1788 HALDEN 59.1220, 11.3011 5 / 149
Svinesundsveien 345 1788 HALDEN 59.1220, 11.3011 5 / 149
Svinesundsveien 347 1788 HALDEN 59.1221, 11.2995 5 / 186
Svinesundsveien 366 1788 HALDEN 59.1192, 11.2832 7 / 8
Svinesundsveien 368 1788 HALDEN 59.1191, 11.2829 7 / 8
Svinesundsveien 376 1788 HALDEN 59.1227, 11.2787 12 / 9
Svinesundsveien 378 1788 HALDEN 59.1229, 11.2791 12 / 9
Svinesundsveien 380 1788 HALDEN 59.1236, 11.2783 12 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken