Hafsrødveien 15
1766 HALDEN

Hafsrødveien 15, 1766 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hafsrødveien 15, 1766 HALDEN:

  • Postnummer: 1766 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 220 / 1 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 703 ØR
  • Valkrins: 6 IDD
  • Kyrkjesogn: 2020601 Idd
  • Tettstad:

Hafsrødveien

Hafsrødveien er ein veg i Halden kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hafsrødveien 5 1766 HALDEN 59.0799, 11.5773 220 / 1
Hafsrødveien 7 1766 HALDEN 59.0806, 11.5758 220 / 1
Hafsrødveien 8 1766 HALDEN 59.0807, 11.5750 220 / 1
Hafsrødveien 14 1766 HALDEN 59.0824, 11.5754 220 / 15
Hafsrødveien 15 1766 HALDEN 59.0950, 11.5871 220 / 1
Hafsrødveien 18 1766 HALDEN 59.0972, 11.5956 142 / 10
Hafsrødveien 20 1766 HALDEN 59.1068, 11.5921 142 / 10
Hafsrødveien 21 1766 HALDEN 59.0964, 11.6563 142 / 10
Hafsrødveien 22 1766 HALDEN 59.1075, 11.6243 142 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken