Lille Brannberget 27
1769 HALDEN

Lille Brannberget 27, 1769 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lille Brannberget 27, 1769 HALDEN:

  • Postnummer: 1769 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 162 / 54 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 303 SOMMERRO
  • Valkrins: 6 IDD
  • Kyrkjesogn: 2020601 Idd
  • Tettstad: Halden

Lille Brannberget

Lille Brannberget er ein veg i Halden kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lille Brannberget 1 1769 HALDEN 59.1184, 11.4178 162 / 54
Lille Brannberget 3 1769 HALDEN 59.1184, 11.4177 162 / 54
Lille Brannberget 5 1769 HALDEN 59.1185, 11.4176 162 / 54
Lille Brannberget 6 1769 HALDEN 59.1181, 11.4172 162 / 48
Lille Brannberget 7 1769 HALDEN 59.1185, 11.4175 162 / 54
Lille Brannberget 8A 1769 HALDEN 59.1183, 11.4171 162 / 49
Lille Brannberget 8B 1769 HALDEN 59.1184, 11.4170 162 / 49
Lille Brannberget 9 1769 HALDEN 59.1186, 11.4174 162 / 54
Lille Brannberget 10 1769 HALDEN 59.1185, 11.4167 162 / 50
Lille Brannberget 11 1769 HALDEN 59.1187, 11.4174 162 / 54
Lille Brannberget 12 1769 HALDEN 59.1187, 11.4164 162 / 51
Lille Brannberget 13 1769 HALDEN 59.1187, 11.4173 162 / 54
Lille Brannberget 14 1769 HALDEN 59.1189, 11.4163 162 / 52
Lille Brannberget 15 1769 HALDEN 59.1185, 11.4181 162 / 54
Lille Brannberget 16A 1769 HALDEN 59.1191, 11.4173 162 / 53
Lille Brannberget 16B 1769 HALDEN 59.1191, 11.4172 162 / 53
Lille Brannberget 17 1769 HALDEN 59.1186, 11.4180 162 / 54
Lille Brannberget 19 1769 HALDEN 59.1186, 11.4180 162 / 54
Lille Brannberget 21 1769 HALDEN 59.1187, 11.4179 162 / 54
Lille Brannberget 23 1769 HALDEN 59.1188, 11.4178 162 / 54
Lille Brannberget 25 1769 HALDEN 59.1188, 11.4177 162 / 54
Lille Brannberget 27 1769 HALDEN 59.1189, 11.4176 162 / 54
Lille Brannberget 29 1769 HALDEN 59.1189, 11.4175 162 / 54
Lille Brannberget 31 1769 HALDEN 59.1190, 11.4174 162 / 54

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken