Andreas Danielsens vei 4B
1792 TISTEDAL

Andreas Danielsens vei 4B, 1792 TISTEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Andreas Danielsens vei 4B, 1792 TISTEDAL:

  • Postnummer: 1792 TISTEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 70 / 32 i 0101
  • Grunnkrins: 402 CATHRINEHOLM
  • Valkrins: 5 TISTEDAL
  • Kyrkjesogn: 2020603 Tistedal
  • Tettstad: Halden

Andreas Danielsens vei

Andreas Danielsens vei er ein veg i Halden kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Andreas Danielsens vei 1 1792 TISTEDAL 59.1291, 11.4466 70 / 17
Andreas Danielsens vei 2 1792 TISTEDAL 59.1290, 11.4461 70 / 121
Andreas Danielsens vei 3 1792 TISTEDAL 59.1291, 11.4459 70 / 35
Andreas Danielsens vei 4A 1792 TISTEDAL 59.1291, 11.4456 70 / 32
Andreas Danielsens vei 4B 1792 TISTEDAL 59.1292, 11.4456 70 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken