Fortun 3
6887 LÆRDAL

Fortun 3, 6887 LÆRDAL er ei adresse i Lærdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fortun 3, 6887 LÆRDAL:

  • Postnummer: 6887 LÆRDAL
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 39 i 1422 Lærdal
  • Grunnkrins: 108 LÆRDALSØYRI
  • Valkrins: 4 LÆRDALSØYRI
  • Kyrkjesogn: 7090304 Lærdal
  • Tettstad: Lærdalsøyri

Fortun

Fortun er ein veg i Lærdal kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fortun 1 6887 LÆRDAL 61.0990, 7.4885 29 / 78
Fortun 2 6887 LÆRDAL 61.0987, 7.4881 29 / 43
Fortun 3 6887 LÆRDAL 61.0990, 1,000.0000 29 / 39
Fortun 4 6887 LÆRDAL 61.0987, 7.4886 28 / 6
Fortun 5 6887 LÆRDAL 61.0991, 7.4899 29 / 33
Fortun 6 6887 LÆRDAL 61.0987, 7.4888 29 / 35
Fortun 7 6887 LÆRDAL 61.0991, 7.4904 29 / 32
Fortun 8 6887 LÆRDAL 61.0986, 7.4888 45 / 56
Fortun 9 6887 LÆRDAL 61.0992, 7.4908 29 / 27
Fortun 10 6887 LÆRDAL 61.0988, 7.4894 29 / 52
Fortun 11 6887 LÆRDAL 61.0992, 7.4912 28 / 134
Fortun 12 6887 LÆRDAL 61.0988, 7.4900 29 / 68
Fortun 13 6887 LÆRDAL 61.0993, 7.4921 28 / 32
Fortun 14 6887 LÆRDAL 61.0988, 7.4906 29 / 67
Fortun 16 6887 LÆRDAL 61.0989, 7.4913 28 / 21
Fortun 18 6887 LÆRDAL 61.0991, 7.4925 28 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken