Holmegata 18
6003 ÅLESUND

Holmegata 18, 6003 ÅLESUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holmegata 18, 6003 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6003 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 276 i 1504
  • Grunnkrins: 304 STORLEDBAKKEN
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad:

Holmegata

Holmegata er ei gate i Ålesund kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 18.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holmegata 2 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1711 201 / 267
Holmegata 4 6003 ÅLESUND 62.4722, 6.1711 201 / 268
Holmegata 5 6003 ÅLESUND 62.4722, 6.1707 201 / 269
Holmegata 6 6003 ÅLESUND 62.4723, 6.1712 201 / 270
Holmegata 7 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1703 201 / 271
Holmegata 8 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1712 201 / 272
Holmegata 9A 6003 ÅLESUND 62.4726, 6.1707 201 / 273
Holmegata 9B 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1709 201 / 274
Holmegata 10 6003 ÅLESUND 62.4726, 6.1713 201 / 275
Holmegata 18 6003 ÅLESUND 62.4731, 6.1711 201 / 276

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken