Kaptein Linges veg 164
6006 ÅLESUND

Kaptein Linges veg 164, 6006 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kaptein Linges veg 164, 6006 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6006 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 146 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 104 HESSA
  • Valkrins: 1 HESSA, SKARBØVIK OG ASPØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Kaptein Linges veg

Kaptein Linges veg er ein veg i Ålesund kommune med 103 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 201.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kaptein Linges veg 9A 6006 ÅLESUND 62.4628, 6.1166 119 / 124
Kaptein Linges veg 9B 6006 ÅLESUND 62.4628, 6.1167 119 / 125
Kaptein Linges veg 11 6006 ÅLESUND 62.4628, 6.1171 119 / 67
Kaptein Linges veg 13 6006 ÅLESUND 62.4627, 6.1176 119 / 151
Kaptein Linges veg 15 6006 ÅLESUND 62.4627, 6.1183 119 / 53
Kaptein Linges veg 17 6006 ÅLESUND 62.4627, 6.1185 119 / 56
Kaptein Linges veg 19 6006 ÅLESUND 62.4629, 6.1191 119 / 32
Kaptein Linges veg 22 6006 ÅLESUND 62.4623, 6.1198 119 / 10
Kaptein Linges veg 23 6006 ÅLESUND 62.4626, 6.1202 119 / 16
Kaptein Linges veg 24 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1204 119 / 54
Kaptein Linges veg 25 6006 ÅLESUND 62.4626, 6.1206 119 / 61
Kaptein Linges veg 27 6006 ÅLESUND 62.4625, 6.1208 119 / 68
Kaptein Linges veg 28 6006 ÅLESUND 62.4621, 6.1208 119 / 126
Kaptein Linges veg 29 6006 ÅLESUND 62.4624, 6.1212 119 / 60
Kaptein Linges veg 30 6006 ÅLESUND 62.4620, 6.1214 119 / 78
Kaptein Linges veg 31 6006 ÅLESUND 62.4623, 6.1217 119 / 63
Kaptein Linges veg 32 6006 ÅLESUND 62.4620, 6.1215 119 / 127
Kaptein Linges veg 33 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1218 119 / 55
Kaptein Linges veg 35 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1223 119 / 43
Kaptein Linges veg 36 6006 ÅLESUND 62.4618, 6.1223 119 / 145
Kaptein Linges veg 40 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1233 119 / 64
Kaptein Linges veg 42 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1237 119 / 52
Kaptein Linges veg 44 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1239 119 / 69
Kaptein Linges veg 46 6006 ÅLESUND 62.4616, 6.1243 119 / 27
Kaptein Linges veg 48 6006 ÅLESUND 62.4616, 6.1247 119 / 46
Kaptein Linges veg 53 6006 ÅLESUND 62.4618, 6.1264 119 / 75
Kaptein Linges veg 55 6006 ÅLESUND 62.4618, 6.1268 119 / 74
Kaptein Linges veg 57 6006 ÅLESUND 62.4618, 6.1269 119 / 85
Kaptein Linges veg 58 6006 ÅLESUND 62.4616, 6.1272 119 / 77
Kaptein Linges veg 59 6006 ÅLESUND 62.4618, 6.1273 119 / 41
Kaptein Linges veg 65 6006 ÅLESUND 62.4620, 6.1289 118 / 78
Kaptein Linges veg 70 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1319 118 / 620
Kaptein Linges veg 71 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1320 118 / 102
Kaptein Linges veg 72 6006 ÅLESUND 62.4611, 6.1324 118 / 112
Kaptein Linges veg 76 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1319 118 / 673
Kaptein Linges veg 78 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1324 118 / 625
Kaptein Linges veg 80A 6006 ÅLESUND 62.4605, 6.1325 118 / 638
Kaptein Linges veg 80B 6006 ÅLESUND 62.4605, 6.1323 118 / 638
Kaptein Linges veg 82 6006 ÅLESUND 62.4604, 6.1329 118 / 54
Kaptein Linges veg 84 6006 ÅLESUND 62.4606, 6.1329 118 / 537
Kaptein Linges veg 86 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1334 118 / 570
Kaptein Linges veg 88 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1337 118 / 693
Kaptein Linges veg 90 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1349 118 / 273
Kaptein Linges veg 92 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1352 118 / 372
Kaptein Linges veg 94 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1357 118 / 153
Kaptein Linges veg 106 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1397 118 / 94
Kaptein Linges veg 108 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1402 118 / 88
Kaptein Linges veg 116 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1442 118 / 122
Kaptein Linges veg 118 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1446 118 / 114
Kaptein Linges veg 120 6006 ÅLESUND 62.4606, 6.1450 118 / 113
Kaptein Linges veg 121 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1457 118 / 125
Kaptein Linges veg 122 6006 ÅLESUND 62.4605, 6.1452 118 / 92
Kaptein Linges veg 123 6006 ÅLESUND 62.4606, 6.1460 118 / 84
Kaptein Linges veg 124 6006 ÅLESUND 62.4604, 6.1457 118 / 93
Kaptein Linges veg 126 6006 ÅLESUND 62.4603, 6.1464 118 / 139
Kaptein Linges veg 128 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1469 118 / 60
Kaptein Linges veg 130 6006 ÅLESUND 62.4601, 6.1473 118 / 115
Kaptein Linges veg 131 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1526 118 / 20
Kaptein Linges veg 134 6006 ÅLESUND 62.4600, 6.1479 118 / 72
Kaptein Linges veg 136 6006 ÅLESUND 62.4600, 6.1483 118 / 91
Kaptein Linges veg 139 6006 ÅLESUND 62.4614, 6.1534 118 / 235
Kaptein Linges veg 141 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1539 118 / 159
Kaptein Linges veg 142 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1529 118 / 646
Kaptein Linges veg 143 6006 ÅLESUND 62.4612, 6.1540 118 / 706
Kaptein Linges veg 145 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1541 118 / 105
Kaptein Linges veg 147 6006 ÅLESUND 62.4612, 6.1545 117 / 58
Kaptein Linges veg 148 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1543 118 / 106
Kaptein Linges veg 149 6006 ÅLESUND 62.4613, 6.1551 117 / 63
Kaptein Linges veg 150 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1548 117 / 149
Kaptein Linges veg 151 6006 ÅLESUND 62.4616, 6.1544 117 / 62
Kaptein Linges veg 152 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1552 117 / 164
Kaptein Linges veg 153 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1550 117 / 220
Kaptein Linges veg 154 6006 ÅLESUND 62.4606, 6.1555 117 / 166
Kaptein Linges veg 155 6006 ÅLESUND 62.4618, 6.1552 117 / 244
Kaptein Linges veg 156 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1559 117 / 150
Kaptein Linges veg 157 6006 ÅLESUND 62.4619, 6.1556 117 / 330
Kaptein Linges veg 158 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1558 117 / 361
Kaptein Linges veg 159 6006 ÅLESUND 62.4620, 6.1560 117 / 221
Kaptein Linges veg 160 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1563 117 / 112
Kaptein Linges veg 162 6006 ÅLESUND 62.4611, 6.1570 117 / 145
Kaptein Linges veg 164 6006 ÅLESUND 62.4612, 6.1576 117 / 146
Kaptein Linges veg 165 6006 ÅLESUND 62.4614, 6.1557 117 / 60
Kaptein Linges veg 166 6006 ÅLESUND 62.4613, 6.1580 117 / 165
Kaptein Linges veg 167 6006 ÅLESUND 62.4614, 6.1562 117 / 76
Kaptein Linges veg 168 6006 ÅLESUND 62.4613, 6.1585 117 / 360
Kaptein Linges veg 169 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1567 117 / 103
Kaptein Linges veg 171 6006 ÅLESUND 62.4615, 6.1573 117 / 208
Kaptein Linges veg 173 6006 ÅLESUND 62.4616, 6.1577 117 / 59
Kaptein Linges veg 175 6006 ÅLESUND 62.4616, 6.1580 117 / 57
Kaptein Linges veg 177 6006 ÅLESUND 62.4616, 6.1584 117 / 44
Kaptein Linges veg 179 6006 ÅLESUND 62.4617, 6.1589 117 / 127
Kaptein Linges veg 181 6006 ÅLESUND 62.4618, 6.1594 117 / 94
Kaptein Linges veg 187 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1608 117 / 106
Kaptein Linges veg 189 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1612 117 / 111
Kaptein Linges veg 191 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1617 117 / 100
Kaptein Linges veg 193 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1624 117 / 98
Kaptein Linges veg 195A 6006 ÅLESUND 62.4621, 6.1627 117 / 38
Kaptein Linges veg 195B 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1628 117 / 366
Kaptein Linges veg 195C 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1630 117 / 366
Kaptein Linges veg 197 6006 ÅLESUND 62.4621, 6.1634 117 / 99
Kaptein Linges veg 199 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1639 117 / 50
Kaptein Linges veg 200 6006 ÅLESUND 62.4613, 6.1648 117 / 14
Kaptein Linges veg 201 6006 ÅLESUND 62.4622, 6.1645 117 / 81

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken