Richard Eidsvigs veg 17
6006 ÅLESUND

Richard Eidsvigs veg 17, 6006 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Richard Eidsvigs veg 17, 6006 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6006 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 628 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 104 HESSA
  • Valkrins: 1 HESSA, SKARBØVIK OG ASPØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Richard Eidsvigs veg

Richard Eidsvigs veg er ein veg i Ålesund kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Richard Eidsvigs veg 2 6006 ÅLESUND 62.4589, 6.1515 118 / 279
Richard Eidsvigs veg 4 6006 ÅLESUND 62.4589, 6.1511 118 / 549
Richard Eidsvigs veg 6 6006 ÅLESUND 62.4588, 6.1506 118 / 228
Richard Eidsvigs veg 8 6006 ÅLESUND 62.4587, 6.1501 118 / 531
Richard Eidsvigs veg 9 6006 ÅLESUND 62.4584, 6.1503 118 / 533
Richard Eidsvigs veg 10 6006 ÅLESUND 62.4587, 6.1496 118 / 624
Richard Eidsvigs veg 11 6006 ÅLESUND 62.4584, 6.1498 118 / 532
Richard Eidsvigs veg 12 6006 ÅLESUND 62.4587, 6.1492 118 / 951
Richard Eidsvigs veg 13 6006 ÅLESUND 62.4584, 6.1492 118 / 613
Richard Eidsvigs veg 14 6006 ÅLESUND 62.4586, 6.1488 118 / 573
Richard Eidsvigs veg 15 6006 ÅLESUND 62.4583, 6.1484 118 / 637
Richard Eidsvigs veg 16 6006 ÅLESUND 62.4587, 6.1483 118 / 536
Richard Eidsvigs veg 17 6006 ÅLESUND 62.4583, 6.1478 118 / 628
Richard Eidsvigs veg 18 6006 ÅLESUND 62.4587, 6.1478 118 / 617
Richard Eidsvigs veg 19 6006 ÅLESUND 62.4583, 6.1473 118 / 677
Richard Eidsvigs veg 20 6006 ÅLESUND 62.4586, 6.1471 118 / 631
Richard Eidsvigs veg 21 6006 ÅLESUND 62.4583, 6.1468 118 / 676
Richard Eidsvigs veg 22 6006 ÅLESUND 62.4586, 6.1467 118 / 630
Richard Eidsvigs veg 24 6006 ÅLESUND 62.4585, 6.1461 118 / 681
Richard Eidsvigs veg 25 6006 ÅLESUND 62.4583, 6.1458 118 / 687
Richard Eidsvigs veg 27 6006 ÅLESUND 62.4582, 6.1454 118 / 686
Richard Eidsvigs veg 29 6006 ÅLESUND 62.4582, 6.1449 118 / 685
Richard Eidsvigs veg 31 6006 ÅLESUND 62.4582, 6.1444 118 / 684
Richard Eidsvigs veg 33 6006 ÅLESUND 62.4581, 6.1440 118 / 683
Richard Eidsvigs veg 35 6006 ÅLESUND 62.4581, 6.1435 118 / 682

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken