Slinningsvegen 49
6006 ÅLESUND

Slinningsvegen 49, 6006 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Slinningsvegen 49, 6006 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6006 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 249 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 104 HESSA
  • Valkrins: 1 HESSA, SKARBØVIK OG ASPØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Slinningsvegen

Slinningsvegen er ein veg i Ålesund kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 13 til 69.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slinningsvegen 13 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1622 117 / 66
Slinningsvegen 15 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1619 117 / 73
Slinningsvegen 16 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1610 117 / 138
Slinningsvegen 17 6006 ÅLESUND 62.4604, 6.1616 117 / 185
Slinningsvegen 18 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1607 117 / 123
Slinningsvegen 19 6006 ÅLESUND 62.4603, 6.1609 117 / 186
Slinningsvegen 20 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1601 117 / 79
Slinningsvegen 21 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1600 117 / 195
Slinningsvegen 22 6006 ÅLESUND 62.4606, 6.1597 117 / 68
Slinningsvegen 23 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1595 117 / 119
Slinningsvegen 24 6006 ÅLESUND 62.4606, 6.1593 117 / 135
Slinningsvegen 25 6006 ÅLESUND 62.4601, 6.1589 117 / 153
Slinningsvegen 26 6006 ÅLESUND 62.4605, 6.1589 117 / 135
Slinningsvegen 27 6006 ÅLESUND 62.4601, 6.1585 117 / 161
Slinningsvegen 29 6006 ÅLESUND 62.4600, 6.1578 117 / 152
Slinningsvegen 32 6006 ÅLESUND 62.4605, 6.1582 117 / 345
Slinningsvegen 34 6006 ÅLESUND 62.4607, 6.1578 117 / 162
Slinningsvegen 42 6006 ÅLESUND 62.4604, 6.1578 117 / 265
Slinningsvegen 46 6006 ÅLESUND 62.4603, 6.1573 117 / 346
Slinningsvegen 47 6006 ÅLESUND 62.4599, 6.1570 117 / 250
Slinningsvegen 48 6006 ÅLESUND 62.4601, 6.1567 117 / 34
Slinningsvegen 49 6006 ÅLESUND 62.4598, 6.1565 117 / 249
Slinningsvegen 50A 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1564 117 / 184
Slinningsvegen 50B 6006 ÅLESUND 62.4605, 6.1564 117 / 182
Slinningsvegen 51 6006 ÅLESUND 62.4597, 6.1560 117 / 218
Slinningsvegen 52 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1559 117 / 156
Slinningsvegen 53 6006 ÅLESUND 62.4596, 6.1554 117 / 234
Slinningsvegen 54 6006 ÅLESUND 62.4600, 6.1554 117 / 155
Slinningsvegen 55 6006 ÅLESUND 62.4595, 6.1547 118 / 548
Slinningsvegen 56 6006 ÅLESUND 62.4599, 6.1546 118 / 503
Slinningsvegen 57 6006 ÅLESUND 62.4594, 6.1541 118 / 547
Slinningsvegen 58 6006 ÅLESUND 62.4603, 6.1555 117 / 206
Slinningsvegen 59A 6006 ÅLESUND 62.4595, 6.1535 118 / 81
Slinningsvegen 59B 6006 ÅLESUND 62.4594, 6.1536 118 / 81
Slinningsvegen 60 6006 ÅLESUND 62.4603, 6.1550 117 / 231
Slinningsvegen 61A 6006 ÅLESUND 62.4594, 6.1533 118 / 108
Slinningsvegen 61B 6006 ÅLESUND 62.4594, 6.1532 118 / 108
Slinningsvegen 62 6006 ÅLESUND 62.4602, 6.1544 118 / 306
Slinningsvegen 63 6006 ÅLESUND 62.4594, 6.1528 118 / 370
Slinningsvegen 64 6006 ÅLESUND 62.4600, 6.1538 118 / 377
Slinningsvegen 65 6006 ÅLESUND 62.4591, 6.1524 118 / 285
Slinningsvegen 66 6006 ÅLESUND 62.4598, 6.1540 118 / 507
Slinningsvegen 67 6006 ÅLESUND 62.4593, 6.1523 118 / 145
Slinningsvegen 68 6006 ÅLESUND 62.4598, 6.1536 118 / 215
Slinningsvegen 69 6006 ÅLESUND 62.4593, 6.1519 118 / 239

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken