Torvteigen 67
6009 ÅLESUND

Torvteigen 67, 6009 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Torvteigen 67, 6009 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6009 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 139 / 273 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 404 LARSGÅRD
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040401 Borgund
  • Tettstad: Ålesund

Torvteigen

Torvteigen er ein veg i Ålesund kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 106.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Torvteigen 1 6009 ÅLESUND 62.4768, 6.2449 139 / 273
Torvteigen 2 6009 ÅLESUND 62.4771, 6.2445 139 / 401
Torvteigen 3 6009 ÅLESUND 62.4768, 6.2451 139 / 273
Torvteigen 4 6009 ÅLESUND 62.4771, 6.2449 139 / 401
Torvteigen 5 6009 ÅLESUND 62.4768, 6.2452 139 / 273
Torvteigen 6 6009 ÅLESUND 62.4771, 6.2454 139 / 401
Torvteigen 7 6009 ÅLESUND 62.4768, 6.2453 139 / 273
Torvteigen 8 6009 ÅLESUND 62.4771, 6.2458 139 / 401
Torvteigen 9 6009 ÅLESUND 62.4768, 6.2459 139 / 273
Torvteigen 11 6009 ÅLESUND 62.4767, 6.2459 139 / 273
Torvteigen 12 6009 ÅLESUND 62.4772, 6.2465 139 / 401
Torvteigen 13 6009 ÅLESUND 62.4767, 6.2459 139 / 273
Torvteigen 14 6009 ÅLESUND 62.4772, 6.2468 139 / 401
Torvteigen 15 6009 ÅLESUND 62.4766, 6.2459 139 / 273
Torvteigen 16 6009 ÅLESUND 62.4772, 6.2473 139 / 401
Torvteigen 17 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2459 139 / 273
Torvteigen 18 6009 ÅLESUND 62.4772, 6.2476 139 / 401
Torvteigen 19 6009 ÅLESUND 62.4764, 6.2459 139 / 273
Torvteigen 20 6009 ÅLESUND 62.4772, 6.2482 139 / 401
Torvteigen 21 6009 ÅLESUND 62.4763, 6.2460 139 / 273
Torvteigen 22 6009 ÅLESUND 62.4772, 6.2485 139 / 401
Torvteigen 23 6009 ÅLESUND 62.4763, 6.2459 139 / 273
Torvteigen 24 6009 ÅLESUND 62.4769, 6.2487 139 / 401
Torvteigen 25 6009 ÅLESUND 62.4759, 6.2472 139 / 439
Torvteigen 26 6009 ÅLESUND 62.4767, 6.2487 139 / 401
Torvteigen 27 6009 ÅLESUND 62.4768, 6.2466 139 / 273
Torvteigen 29 6009 ÅLESUND 62.4768, 6.2467 139 / 273
Torvteigen 31 6009 ÅLESUND 62.4767, 6.2467 139 / 273
Torvteigen 33 6009 ÅLESUND 62.4766, 6.2466 139 / 273
Torvteigen 35 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2463 139 / 273
Torvteigen 37 6009 ÅLESUND 62.4764, 6.2465 139 / 273
Torvteigen 39 6009 ÅLESUND 62.4764, 6.2466 139 / 273
Torvteigen 41 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2468 139 / 273
Torvteigen 43 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2470 139 / 273
Torvteigen 45 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2471 139 / 273
Torvteigen 47 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2472 139 / 273
Torvteigen 49 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2474 139 / 273
Torvteigen 51 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2476 139 / 273
Torvteigen 53 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2477 139 / 273
Torvteigen 55 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2479 139 / 273
Torvteigen 57 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 59 6009 ÅLESUND 62.4762, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 61 6009 ÅLESUND 62.4762, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 63 6009 ÅLESUND 62.4761, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 65 6009 ÅLESUND 62.4761, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 67 6009 ÅLESUND 62.4759, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 69 6009 ÅLESUND 62.4759, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 71 6009 ÅLESUND 62.4758, 6.2480 139 / 273
Torvteigen 73 6009 ÅLESUND 62.4765, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 75 6009 ÅLESUND 62.4764, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 77 6009 ÅLESUND 62.4763, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 79 6009 ÅLESUND 62.4763, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 81 6009 ÅLESUND 62.4762, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 83 6009 ÅLESUND 62.4761, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 85 6009 ÅLESUND 62.4761, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 87 6009 ÅLESUND 62.4759, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 89 6009 ÅLESUND 62.4759, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 91 6009 ÅLESUND 62.4758, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 93 6009 ÅLESUND 62.4757, 6.2487 139 / 273
Torvteigen 100A 6009 ÅLESUND 62.4771, 6.2493 139 / 428
Torvteigen 100B 6009 ÅLESUND 62.4771, 6.2495 139 / 438
Torvteigen 102 6009 ÅLESUND 62.4769, 6.2500 139 / 266
Torvteigen 106A 6009 ÅLESUND 62.4766, 6.2492 139 / 547
Torvteigen 106B 6009 ÅLESUND 62.4766, 6.2494 139 / 548

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken