Krohnhaugen 8
6015 ÅLESUND

Krohnhaugen 8, 6015 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Krohnhaugen 8, 6015 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6015 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 71 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 501 GÅSEID
  • Valkrins: 4 NØRVASUND OG HATLANE
  • Kyrkjesogn: 8040401 Borgund
  • Tettstad: Ålesund

Krohnhaugen

Krohnhaugen er ein veg i Ålesund kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Krohnhaugen 1 6015 ÅLESUND 62.4666, 6.2435 42 / 47
Krohnhaugen 4 6015 ÅLESUND 62.4663, 6.2431 42 / 63
Krohnhaugen 6 6015 ÅLESUND 62.4663, 6.2436 42 / 55
Krohnhaugen 8 6015 ÅLESUND 62.4662, 6.2440 42 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken