Lingehaugane 12
6006 ÅLESUND

Lingehaugane 12, 6006 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lingehaugane 12, 6006 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6006 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 137 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 104 HESSA
  • Valkrins: 1 HESSA, SKARBØVIK OG ASPØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Lingehaugane

Lingehaugane er ein veg i Ålesund kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lingehaugane 1 6006 ÅLESUND 62.4612, 6.1640 117 / 196
Lingehaugane 2 6006 ÅLESUND 62.4613, 6.1636 117 / 105
Lingehaugane 3 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1631 117 / 188
Lingehaugane 4 6006 ÅLESUND 62.4613, 6.1630 117 / 213
Lingehaugane 5 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1626 117 / 189
Lingehaugane 6 6006 ÅLESUND 62.4612, 6.1624 117 / 205
Lingehaugane 7 6006 ÅLESUND 62.4609, 6.1621 117 / 190
Lingehaugane 8 6006 ÅLESUND 62.4612, 6.1618 117 / 176
Lingehaugane 9 6006 ÅLESUND 62.4608, 6.1617 117 / 191
Lingehaugane 10 6006 ÅLESUND 62.4611, 6.1612 117 / 158
Lingehaugane 12 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1607 117 / 137
Lingehaugane 14 6006 ÅLESUND 62.4610, 6.1603 117 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken