Nørvevika 4
6008 ÅLESUND

Nørvevika 4, 6008 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nørvevika 4, 6008 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6008 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 134 / 352 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 309 VOLSDALSBERGA
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Nørvevika

Nørvevika er ein veg i Ålesund kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 78.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nørvevika 4 6008 ÅLESUND 62.4694, 6.2027 134 / 352
Nørvevika 30 6008 ÅLESUND 62.4698, 6.2080 134 / 98
Nørvevika 40 6008 ÅLESUND 62.4698, 6.2101 134 / 350
Nørvevika 42 6008 ÅLESUND 62.4699, 6.2106 134 / 53
Nørvevika 50 6008 ÅLESUND 62.4700, 6.2115 134 / 43
Nørvevika 56 6008 ÅLESUND 62.4699, 6.2134 134 / 241
Nørvevika 62 6008 ÅLESUND 62.4702, 6.2146 136 / 53
Nørvevika 78 6008 ÅLESUND 62.4705, 6.2172 136 / 103

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken