Storgata 39
6002 ÅLESUND

Storgata 39, 6002 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storgata 39, 6002 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6002 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 613 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 301 SKANSEN
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Storgata

Storgata er ei gate i Ålesund kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storgata 1 6002 ÅLESUND 62.4717, 6.1599 201 / 652
Storgata 2 6002 ÅLESUND 62.4716, 6.1604 201 / 653
Storgata 3 6002 ÅLESUND 62.4722, 6.1595 201 / 344
Storgata 4 6002 ÅLESUND 62.4719, 6.1603 201 / 655
Storgata 5 6002 ÅLESUND 62.4723, 6.1591 201 / 344
Storgata 6 6002 ÅLESUND 62.4723, 6.1598 201 / 657
Storgata 8 6002 ÅLESUND 62.4724, 6.1596 201 / 658
Storgata 9 6002 ÅLESUND 62.4725, 6.1590 201 / 659
Storgata 10 6002 ÅLESUND 62.4725, 6.1595 201 / 660
Storgata 11 6002 ÅLESUND 62.4726, 6.1589 201 / 443
Storgata 12 6002 ÅLESUND 62.4731, 6.1588 201 / 662
Storgata 14 6002 ÅLESUND 62.4732, 6.1586 201 / 663
Storgata 15 6002 ÅLESUND 62.4735, 6.1581 201 / 664
Storgata 16 6002 ÅLESUND 62.4737, 6.1587 201 / 665
Storgata 17 6002 ÅLESUND 62.4736, 6.1580 201 / 666
Storgata 18 6002 ÅLESUND 62.4740, 6.1583 201 / 667
Storgata 19 6002 ÅLESUND 62.4737, 6.1580 201 / 668
Storgata 21 6002 ÅLESUND 62.4738, 6.1579 201 / 669
Storgata 22 6002 ÅLESUND 62.4744, 6.1582 201 / 670
Storgata 23 6002 ÅLESUND 62.4740, 6.1577 201 / 671
Storgata 24 6002 ÅLESUND 62.4745, 6.1581 201 / 672
Storgata 25 6002 ÅLESUND 62.4744, 6.1577 201 / 673
Storgata 26 6002 ÅLESUND 62.4746, 6.1580 201 / 674
Storgata 27 6002 ÅLESUND 62.4749, 6.1574 201 / 410
Storgata 28 6002 ÅLESUND 62.4749, 6.1578 201 / 675
Storgata 29 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1573 201 / 677
Storgata 30 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1577 201 / 676
Storgata 31 6002 ÅLESUND 62.4752, 6.1572 201 / 871
Storgata 32 6002 ÅLESUND 62.4752, 6.1576 201 / 678
Storgata 33 6002 ÅLESUND 62.4753, 6.1571 201 / 415
Storgata 34 6002 ÅLESUND 62.4753, 6.1576 201 / 679
Storgata 35 6002 ÅLESUND 62.4755, 6.1570 201 / 680
Storgata 37 6002 ÅLESUND 62.4756, 6.1569 201 / 681
Storgata 38 6002 ÅLESUND 62.4757, 6.1572 201 / 682
Storgata 39 6002 ÅLESUND 62.4757, 6.1568 201 / 613

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken