Hundsværgata 3A
6008 ÅLESUND

Hundsværgata 3A, 6008 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hundsværgata 3A, 6008 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6008 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 134 / 192 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 401 NØRVE
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Hundsværgata

Hundsværgata er ei gate i Ålesund kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 8.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hundsværgata 3A 6008 ÅLESUND 62.4707, 6.2098 134 / 192
Hundsværgata 3B 6008 ÅLESUND 62.4707, 6.2096 134 / 192
Hundsværgata 5 6008 ÅLESUND 62.4706, 6.2092 134 / 351
Hundsværgata 7 6008 ÅLESUND 62.4706, 6.2087 134 / 343
Hundsværgata 8 6008 ÅLESUND 62.4707, 6.2114 134 / 193

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken