Einarvikgata 7
6002 ÅLESUND

Einarvikgata 7, 6002 ÅLESUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Einarvikgata 7, 6002 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6002 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 261 i 1504
  • Grunnkrins: 302 VERPINGSVIKA
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Einarvikgata

Einarvikgata er ei gate i Ålesund kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Einarvikgata 1 6002 ÅLESUND 62.4742, 6.1583 201 / 129
Einarvikgata 2 6002 ÅLESUND 62.4740, 6.1575 201 / 130
Einarvikgata 3 6002 ÅLESUND 62.4743, 6.1586 201 / 131
Einarvikgata 4 6002 ÅLESUND 62.4741, 6.1584 201 / 132
Einarvikgata 5 6002 ÅLESUND 62.4745, 6.1595 201 / 823
Einarvikgata 6 6002 ÅLESUND 62.4740, 6.1588 201 / 134
Einarvikgata 7 6002 ÅLESUND 62.4745, 6.1601 201 / 261
Einarvikgata 8 6002 ÅLESUND 62.4741, 6.1593 201 / 135
Einarvikgata 10 6002 ÅLESUND 62.4742, 6.1597 201 / 137
Einarvikgata 11 6002 ÅLESUND 62.4744, 6.1614 201 / 138
Einarvikgata 14 6002 ÅLESUND 62.4742, 6.1605 201 / 141
Einarvikgata 18 6002 ÅLESUND 62.4742, 6.1614 201 / 143
Einarvikgata 20 6002 ÅLESUND 62.4742, 6.1616 201 / 144
Einarvikgata 22 6002 ÅLESUND 62.4744, 6.1621 201 / 145

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken