Nils Winds veg 51
6009 ÅLESUND

Nils Winds veg 51, 6009 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nils Winds veg 51, 6009 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6009 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 137 / 21 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 402 FAGERLIA
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Nils Winds veg

Nils Winds veg er ein veg i Ålesund kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 53.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nils Winds veg 4 6009 ÅLESUND 62.4699, 6.2296 137 / 51
Nils Winds veg 6 6009 ÅLESUND 62.4698, 6.2293 137 / 199
Nils Winds veg 8 6009 ÅLESUND 62.4697, 6.2289 137 / 106
Nils Winds veg 10 6009 ÅLESUND 62.4697, 6.2285 137 / 97
Nils Winds veg 11 6009 ÅLESUND 62.4693, 6.2287 137 / 102
Nils Winds veg 12 6009 ÅLESUND 62.4696, 6.2281 137 / 88
Nils Winds veg 13 6009 ÅLESUND 62.4692, 6.2272 137 / 93
Nils Winds veg 14 6009 ÅLESUND 62.4695, 6.2273 137 / 40
Nils Winds veg 15 6009 ÅLESUND 62.4692, 6.2267 137 / 89
Nils Winds veg 16 6009 ÅLESUND 62.4695, 6.2269 137 / 37
Nils Winds veg 17 6009 ÅLESUND 62.4693, 6.2256 137 / 21
Nils Winds veg 18 6009 ÅLESUND 62.4696, 6.2265 137 / 138
Nils Winds veg 19 6009 ÅLESUND 62.4693, 6.2257 137 / 21
Nils Winds veg 20 6009 ÅLESUND 62.4696, 6.2261 137 / 48
Nils Winds veg 21 6009 ÅLESUND 62.4692, 6.2258 137 / 21
Nils Winds veg 22 6009 ÅLESUND 62.4697, 6.2256 137 / 64
Nils Winds veg 23 6009 ÅLESUND 62.4692, 6.2259 137 / 21
Nils Winds veg 24 6009 ÅLESUND 62.4698, 6.2252 137 / 139
Nils Winds veg 25 6009 ÅLESUND 62.4691, 6.2261 137 / 21
Nils Winds veg 26 6009 ÅLESUND 62.4699, 6.2249 137 / 140
Nils Winds veg 27 6009 ÅLESUND 62.4691, 6.2260 137 / 21
Nils Winds veg 28 6009 ÅLESUND 62.4701, 6.2246 137 / 141
Nils Winds veg 29 6009 ÅLESUND 62.4690, 6.2261 137 / 21
Nils Winds veg 30 6009 ÅLESUND 62.4703, 6.2242 137 / 69
Nils Winds veg 31 6009 ÅLESUND 62.4689, 6.2261 137 / 21
Nils Winds veg 32 6009 ÅLESUND 62.4703, 6.2246 137 / 184
Nils Winds veg 33 6009 ÅLESUND 62.4689, 6.2254 137 / 21
Nils Winds veg 35 6009 ÅLESUND 62.4689, 6.2254 137 / 21
Nils Winds veg 37 6009 ÅLESUND 62.4690, 6.2253 137 / 21
Nils Winds veg 39 6009 ÅLESUND 62.4691, 6.2253 137 / 21
Nils Winds veg 41 6009 ÅLESUND 62.4692, 6.2251 137 / 21
Nils Winds veg 43 6009 ÅLESUND 62.4693, 6.2250 137 / 21
Nils Winds veg 45 6009 ÅLESUND 62.4693, 6.2248 137 / 21
Nils Winds veg 47 6009 ÅLESUND 62.4694, 6.2248 137 / 21
Nils Winds veg 49 6009 ÅLESUND 62.4695, 6.2247 137 / 21
Nils Winds veg 51 6009 ÅLESUND 62.4695, 6.2247 137 / 21
Nils Winds veg 53 6009 ÅLESUND 62.4697, 6.2244 137 / 83

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken