Rådstugata 3B
6003 ÅLESUND

Rådstugata 3B, 6003 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rådstugata 3B, 6003 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6003 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 575 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 303 KIPERVIKA
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Rådstugata

Rådstugata er ei gate i Ålesund kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rådstugata 1A 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1610 201 / 841
Rådstugata 1B 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1614 201 / 841
Rådstugata 2 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1623 201 / 571
Rådstugata 3 6003 ÅLESUND 62.4713, 6.1620 201 / 572
Rådstugata 3B 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1617 201 / 575
Rådstugata 4 6003 ÅLESUND 62.4719, 6.1622 201 / 573
Rådstugata 5 6003 ÅLESUND 62.4715, 6.1619 201 / 574
Rådstugata 7 6003 ÅLESUND 62.4729, 6.1617 201 / 576

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken