Klokkersundvegen 27
6015 ÅLESUND

Klokkersundvegen 27, 6015 ÅLESUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klokkersundvegen 27, 6015 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6015 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 31 i 1504
  • Grunnkrins: 501 GÅSEID
  • Valkrins: 4 NØRVASUND OG HATLANE
  • Kyrkjesogn: 8040401 Borgund
  • Tettstad: Ålesund

Klokkersundvegen

Klokkersundvegen er ein veg i Ålesund kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klokkersundvegen 1 6015 ÅLESUND 62.4660, 6.2490 39 / 34
Klokkersundvegen 2 6015 ÅLESUND 62.4661, 6.2486 39 / 195
Klokkersundvegen 3 6015 ÅLESUND 62.4658, 6.2488 44 / 11
Klokkersundvegen 4 6015 ÅLESUND 62.4659, 6.2483 44 / 2
Klokkersundvegen 5 6015 ÅLESUND 62.4655, 6.2487 44 / 48
Klokkersundvegen 9 6015 ÅLESUND 62.4650, 6.2483 44 / 29
Klokkersundvegen 10 6015 ÅLESUND 62.4656, 6.2474 44 / 1
Klokkersundvegen 11 6015 ÅLESUND 62.4649, 6.2478 44 / 43
Klokkersundvegen 13 6015 ÅLESUND 62.4649, 6.2474 44 / 37
Klokkersundvegen 15 6015 ÅLESUND 62.4649, 6.2469 44 / 12
Klokkersundvegen 16 6015 ÅLESUND 62.4657, 6.2459 44 / 19
Klokkersundvegen 18 6015 ÅLESUND 62.4658, 6.2455 44 / 42
Klokkersundvegen 19 6015 ÅLESUND 62.4648, 6.2458 44 / 16
Klokkersundvegen 21 6015 ÅLESUND 62.4652, 6.2456 44 / 35
Klokkersundvegen 23 6015 ÅLESUND 62.4649, 6.2452 44 / 21
Klokkersundvegen 25 6015 ÅLESUND 62.4649, 6.2447 44 / 33
Klokkersundvegen 27 6015 ÅLESUND 62.4648, 6.2440 44 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken