Nedre Remaveg 1
6057 ELLINGSØY

Nedre Remaveg 1, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nedre Remaveg 1, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 208 i 1504
  • Grunnkrins: 1001 HOFF
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad: Hoffland

Nedre Remaveg

Nedre Remaveg er ein veg i Ålesund kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nedre Remaveg 1 6057 ELLINGSØY 62.4956, 6.1999 147 / 208
Nedre Remaveg 2 6057 ELLINGSØY 62.4955, 6.2008 147 / 218
Nedre Remaveg 3 6057 ELLINGSØY 62.4957, 6.2002 147 / 209
Nedre Remaveg 4 6057 ELLINGSØY 62.4954, 6.2011 147 / 219
Nedre Remaveg 5 6057 ELLINGSØY 62.4958, 6.2006 147 / 210
Nedre Remaveg 6 6057 ELLINGSØY 62.4953, 6.2014 147 / 220
Nedre Remaveg 7 6057 ELLINGSØY 62.4959, 6.2007 147 / 211
Nedre Remaveg 8 6057 ELLINGSØY 62.4953, 6.2018 147 / 221
Nedre Remaveg 9 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2011 147 / 212
Nedre Remaveg 10 6057 ELLINGSØY 62.4955, 6.2021 147 / 222
Nedre Remaveg 11 6057 ELLINGSØY 62.4961, 6.2015 147 / 213
Nedre Remaveg 12 6057 ELLINGSØY 62.4955, 6.2024 147 / 223
Nedre Remaveg 13 6057 ELLINGSØY 62.4961, 6.2019 147 / 214
Nedre Remaveg 14 6057 ELLINGSØY 62.4956, 6.2026 147 / 224
Nedre Remaveg 15 6057 ELLINGSØY 62.4962, 6.2022 147 / 215
Nedre Remaveg 16 6057 ELLINGSØY 62.4957, 6.2029 147 / 225
Nedre Remaveg 17 6057 ELLINGSØY 62.4963, 6.2024 147 / 216
Nedre Remaveg 18 6057 ELLINGSØY 62.4959, 6.2030 147 / 226
Nedre Remaveg 19 6057 ELLINGSØY 62.4964, 6.2028 147 / 217
Nedre Remaveg 20 6057 ELLINGSØY 62.4961, 6.2029 147 / 227

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken