Store-Nørve 16A
6009 ÅLESUND

Store-Nørve 16A, 6009 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Store-Nørve 16A, 6009 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6009 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 139 / 492 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 405 LARSGÅRDSVÅGEN
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040401 Borgund
  • Tettstad: Ålesund

Store-Nørve

Store-Nørve er ein veg i Ålesund kommune med 63 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Store-Nørve 1A 6009 ÅLESUND 62.4744, 6.2443 139 / 79
Store-Nørve 1B 6009 ÅLESUND 62.4746, 6.2442 139 / 269
Store-Nørve 1C 6009 ÅLESUND 62.4748, 6.2442 139 / 81
Store-Nørve 1D 6009 ÅLESUND 62.4750, 6.2444 139 / 159
Store-Nørve 2 6009 ÅLESUND 62.4738, 6.2443 139 / 42
Store-Nørve 3A 6009 ÅLESUND 62.4743, 6.2448 139 / 63
Store-Nørve 3B 6009 ÅLESUND 62.4743, 6.2450 139 / 63
Store-Nørve 3C 6009 ÅLESUND 62.4746, 6.2449 139 / 82
Store-Nørve 3D 6009 ÅLESUND 62.4748, 6.2448 139 / 62
Store-Nørve 3E 6009 ÅLESUND 62.4751, 6.2448 139 / 153
Store-Nørve 4A 6009 ÅLESUND 62.4739, 6.2448 139 / 56
Store-Nørve 4B 6009 ÅLESUND 62.4737, 6.2449 139 / 526
Store-Nørve 4C 6009 ÅLESUND 62.4734, 6.2449 139 / 94
Store-Nørve 4D 6009 ÅLESUND 62.4731, 6.2450 139 / 93
Store-Nørve 5A 6009 ÅLESUND 62.4743, 6.2456 139 / 65
Store-Nørve 5B 6009 ÅLESUND 62.4746, 6.2454 139 / 84
Store-Nørve 5C 6009 ÅLESUND 62.4749, 6.2455 139 / 68
Store-Nørve 5D 6009 ÅLESUND 62.4752, 6.2454 139 / 69
Store-Nørve 6A 6009 ÅLESUND 62.4739, 6.2452 139 / 54
Store-Nørve 6B 6009 ÅLESUND 62.4735, 6.2454 139 / 96
Store-Nørve 6C 6009 ÅLESUND 62.4731, 6.2455 139 / 123
Store-Nørve 6D 6009 ÅLESUND 62.4735, 6.2460 139 / 64
Store-Nørve 6E 6009 ÅLESUND 62.4733, 6.2459 139 / 21
Store-Nørve 7A 6009 ÅLESUND 62.4744, 6.2460 139 / 74
Store-Nørve 7B 6009 ÅLESUND 62.4747, 6.2461 139 / 119
Store-Nørve 7C 6009 ÅLESUND 62.4750, 6.2460 139 / 152
Store-Nørve 7D 6009 ÅLESUND 62.4752, 6.2461 139 / 167
Store-Nørve 8 6009 ÅLESUND 62.4740, 6.2457 139 / 55
Store-Nørve 9A 6009 ÅLESUND 62.4747, 6.2472 139 / 236
Store-Nørve 9B 6009 ÅLESUND 62.4746, 6.2465 139 / 235
Store-Nørve 9C 6009 ÅLESUND 62.4749, 6.2468 139 / 233
Store-Nørve 10 6009 ÅLESUND 62.4741, 6.2461 139 / 53
Store-Nørve 11A 6009 ÅLESUND 62.4750, 6.2473 139 / 234
Store-Nørve 11B 6009 ÅLESUND 62.4753, 6.2473 139 / 232
Store-Nørve 11C 6009 ÅLESUND 62.4753, 6.2467 139 / 231
Store-Nørve 12A 6009 ÅLESUND 62.4741, 6.2468 139 / 146
Store-Nørve 12B 6009 ÅLESUND 62.4739, 6.2468 139 / 147
Store-Nørve 12C 6009 ÅLESUND 62.4735, 6.2468 139 / 150
Store-Nørve 13A 6009 ÅLESUND 62.4749, 6.2481 139 / 126
Store-Nørve 13B 6009 ÅLESUND 62.4753, 6.2481 139 / 135
Store-Nørve 13C 6009 ÅLESUND 62.4754, 6.2487 139 / 107
Store-Nørve 13D 6009 ÅLESUND 62.4754, 6.2491 139 / 120
Store-Nørve 14A 6009 ÅLESUND 62.4741, 6.2476 139 / 145
Store-Nørve 14B 6009 ÅLESUND 62.4738, 6.2475 139 / 148
Store-Nørve 14C 6009 ÅLESUND 62.4735, 6.2475 139 / 149
Store-Nørve 15 6009 ÅLESUND 62.4749, 6.2489 139 / 118
Store-Nørve 16A 6009 ÅLESUND 62.4742, 6.2480 139 / 492
Store-Nørve 16B 6009 ÅLESUND 62.4739, 6.2482 139 / 162
Store-Nørve 16C 6009 ÅLESUND 62.4739, 6.2487 139 / 491
Store-Nørve 17 6009 ÅLESUND 62.4749, 6.2492 139 / 102
Store-Nørve 18 6009 ÅLESUND 62.4744, 6.2486 139 / 128
Store-Nørve 20 6009 ÅLESUND 62.4746, 6.2498 139 / 109
Store-Nørve 21 6009 ÅLESUND 62.4751, 6.2509 139 / 265
Store-Nørve 22 6009 ÅLESUND 62.4747, 6.2504 139 / 154
Store-Nørve 23 6009 ÅLESUND 62.4752, 6.2514 139 / 124
Store-Nørve 24 6009 ÅLESUND 62.4747, 6.2509 139 / 155
Store-Nørve 25 6009 ÅLESUND 62.4753, 6.2519 139 / 108
Store-Nørve 26 6009 ÅLESUND 62.4747, 6.2513 139 / 112
Store-Nørve 27 6009 ÅLESUND 62.4753, 6.2524 140 / 124
Store-Nørve 28 6009 ÅLESUND 62.4748, 6.2519 139 / 100
Store-Nørve 29 6009 ÅLESUND 62.4754, 6.2528 140 / 125
Store-Nørve 30 6009 ÅLESUND 62.4748, 6.2525 140 / 51
Store-Nørve 32 6009 ÅLESUND 62.4748, 6.2529 140 / 50

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken