Øvre Remaveg 3
6057 ELLINGSØY

Øvre Remaveg 3, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Remaveg 3, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 194 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 1001 HOFF
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad: Hoffland

Øvre Remaveg

Øvre Remaveg er ein veg i Ålesund kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Remaveg 1 6057 ELLINGSØY 62.4954, 6.1984 147 / 193
Øvre Remaveg 2 6057 ELLINGSØY 62.4955, 6.1991 147 / 200
Øvre Remaveg 3 6057 ELLINGSØY 62.4954, 6.1981 147 / 194
Øvre Remaveg 4 6057 ELLINGSØY 62.4958, 6.1994 147 / 201
Øvre Remaveg 5 6057 ELLINGSØY 62.4956, 6.1979 147 / 195
Øvre Remaveg 6 6057 ELLINGSØY 62.4959, 6.1999 147 / 202
Øvre Remaveg 8 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2003 147 / 203
Øvre Remaveg 9 6057 ELLINGSØY 62.4958, 6.1981 147 / 197
Øvre Remaveg 10 6057 ELLINGSØY 62.4961, 6.2008 147 / 204
Øvre Remaveg 11 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.1986 147 / 198
Øvre Remaveg 13 6057 ELLINGSØY 62.4961, 6.1992 147 / 199
Øvre Remaveg 14 6057 ELLINGSØY 62.4964, 6.2018 147 / 205
Øvre Remaveg 15A 6057 ELLINGSØY 62.4962, 6.1997 147 / 23
Øvre Remaveg 15B 6057 ELLINGSØY 62.4963, 6.1997 147 / 23
Øvre Remaveg 16 6057 ELLINGSØY 62.4965, 6.2024 147 / 206
Øvre Remaveg 17 6057 ELLINGSØY 62.4964, 6.2001 147 / 24
Øvre Remaveg 18 6057 ELLINGSØY 62.4966, 6.2029 147 / 207
Øvre Remaveg 19 6057 ELLINGSØY 62.4965, 6.2006 147 / 149
Øvre Remaveg 21 6057 ELLINGSØY 62.4966, 6.2012 147 / 118
Øvre Remaveg 23 6057 ELLINGSØY 62.4967, 6.2016 147 / 259
Øvre Remaveg 25 6057 ELLINGSØY 62.4968, 6.2018 147 / 260
Øvre Remaveg 27 6057 ELLINGSØY 62.4969, 6.2020 147 / 119
Øvre Remaveg 29 6057 ELLINGSØY 62.4970, 6.2021 147 / 120
Øvre Remaveg 31 6057 ELLINGSØY 62.4969, 6.2025 147 / 261
Øvre Remaveg 33 6057 ELLINGSØY 62.4970, 6.2026 147 / 262

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken