Slinningsmarka 3
6006 ÅLESUND

Slinningsmarka 3, 6006 ÅLESUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Slinningsmarka 3, 6006 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6006 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 351 i 1504
  • Grunnkrins: 104 HESSA
  • Valkrins: 1 HESSA, SKARBØVIK OG ASPØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Slinningsmarka

Slinningsmarka er ein veg i Ålesund kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slinningsmarka 1 6006 ÅLESUND 62.4630, 6.1665 117 / 352
Slinningsmarka 3 6006 ÅLESUND 62.4630, 6.1663 117 / 351
Slinningsmarka 5 6006 ÅLESUND 62.4630, 6.1661 117 / 350
Slinningsmarka 7 6006 ÅLESUND 62.4629, 6.1659 117 / 349

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken