Setrevegen 2
6007 ÅLESUND

Setrevegen 2, 6007 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Setrevegen 2, 6007 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6007 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 133 / 325 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 308 VOLSDALEN
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Setrevegen

Setrevegen er ein veg i Ålesund kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Setrevegen 1A 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1911 133 / 323
Setrevegen 1B 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1914 133 / 324
Setrevegen 2 6007 ÅLESUND 62.4735, 6.1896 133 / 325
Setrevegen 2B 6007 ÅLESUND 62.4734, 6.1902 133 / 326
Setrevegen 3 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1919 133 / 327
Setrevegen 4 6007 ÅLESUND 62.4735, 6.1908 133 / 328
Setrevegen 5 6007 ÅLESUND 62.4739, 6.1923 133 / 329
Setrevegen 6A 6007 ÅLESUND 62.4735, 6.1913 133 / 429
Setrevegen 6B 6007 ÅLESUND 62.4735, 6.1915 133 / 429
Setrevegen 7 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1928 133 / 331
Setrevegen 8 6007 ÅLESUND 62.4735, 6.1920 133 / 332
Setrevegen 10 6007 ÅLESUND 62.4735, 6.1925 133 / 333
Setrevegen 11 6007 ÅLESUND 62.4733, 6.1935 133 / 334
Setrevegen 12 6007 ÅLESUND 62.4732, 6.1927 133 / 335
Setrevegen 13 6007 ÅLESUND 62.4730, 6.1933 133 / 336
Setrevegen 14 6007 ÅLESUND 62.4730, 6.1927 133 / 337
Setrevegen 15 6007 ÅLESUND 62.4728, 6.1935 133 / 338
Setrevegen 16 6007 ÅLESUND 62.4730, 6.1922 133 / 397
Setrevegen 18 6007 ÅLESUND 62.4728, 6.1926 133 / 339

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken