Magdevågvegen 3
6009 ÅLESUND

Magdevågvegen 3, 6009 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Magdevågvegen 3, 6009 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6009 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 137 / 211 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 402 FAGERLIA
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Magdevågvegen

Magdevågvegen er ein veg i Ålesund kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Magdevågvegen 1 6009 ÅLESUND 62.4707, 6.2221 137 / 19
Magdevågvegen 3 6009 ÅLESUND 62.4707, 6.2231 137 / 211
Magdevågvegen 5 6009 ÅLESUND 62.4707, 6.2238 137 / 134
Magdevågvegen 6 6009 ÅLESUND 62.4705, 6.2241 137 / 135
Magdevågvegen 7 6009 ÅLESUND 62.4708, 6.2244 137 / 186
Magdevågvegen 8 6009 ÅLESUND 62.4706, 6.2245 137 / 136
Magdevågvegen 9A 6009 ÅLESUND 62.4708, 6.2250 137 / 94
Magdevågvegen 9B 6009 ÅLESUND 62.4708, 6.2248 137 / 137
Magdevågvegen 10 6009 ÅLESUND 62.4705, 6.2250 137 / 180
Magdevågvegen 11 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2254 137 / 95
Magdevågvegen 12 6009 ÅLESUND 62.4707, 6.2261 137 / 92
Magdevågvegen 14 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2266 137 / 84
Magdevågvegen 15 6009 ÅLESUND 62.4711, 6.2264 137 / 161

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken