Nedre Hoffland 28
6057 ELLINGSØY

Nedre Hoffland 28, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nedre Hoffland 28, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 228 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 1001 HOFF
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad: Hoffland

Nedre Hoffland

Nedre Hoffland er ein veg i Ålesund kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nedre Hoffland 1A 6057 ELLINGSØY 62.4940, 6.1911 147 / 139
Nedre Hoffland 1B 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1911 147 / 148
Nedre Hoffland 1C 6057 ELLINGSØY 62.4940, 6.1917 147 / 117
Nedre Hoffland 1D 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1916 147 / 128
Nedre Hoffland 1E 6057 ELLINGSØY 62.4940, 6.1922 147 / 63
Nedre Hoffland 2A 6057 ELLINGSØY 62.4937, 6.1912 147 / 138
Nedre Hoffland 2B 6057 ELLINGSØY 62.4937, 6.1919 147 / 115
Nedre Hoffland 2C 6057 ELLINGSØY 62.4937, 6.1924 147 / 100
Nedre Hoffland 3 6057 ELLINGSØY 62.4941, 6.1928 147 / 84
Nedre Hoffland 4 6057 ELLINGSØY 62.4938, 6.1931 147 / 99
Nedre Hoffland 5 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1933 147 / 96
Nedre Hoffland 6 6057 ELLINGSØY 62.4939, 6.1937 147 / 74
Nedre Hoffland 7 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1939 147 / 102
Nedre Hoffland 8 6057 ELLINGSØY 62.4939, 6.1942 147 / 97
Nedre Hoffland 10 6057 ELLINGSØY 62.4940, 6.1948 147 / 105
Nedre Hoffland 12 6057 ELLINGSØY 62.4941, 6.1953 147 / 106
Nedre Hoffland 13 6057 ELLINGSØY 62.4945, 6.1957 147 / 104
Nedre Hoffland 15 6057 ELLINGSØY 62.4946, 6.1962 147 / 72
Nedre Hoffland 17 6057 ELLINGSØY 62.4947, 6.1968 147 / 113
Nedre Hoffland 18 6057 ELLINGSØY 62.4944, 6.1969 147 / 108
Nedre Hoffland 19 6057 ELLINGSØY 62.4947, 6.1974 147 / 62
Nedre Hoffland 20 6057 ELLINGSØY 62.4945, 6.1976 147 / 109
Nedre Hoffland 21 6057 ELLINGSØY 62.4948, 6.1979 147 / 86
Nedre Hoffland 22 6057 ELLINGSØY 62.4946, 6.1980 147 / 110
Nedre Hoffland 26 6057 ELLINGSØY 62.4949, 6.1988 147 / 229
Nedre Hoffland 28 6057 ELLINGSØY 62.4951, 6.1986 147 / 228

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken