Fagerlivegen 4B
6008 ÅLESUND

Fagerlivegen 4B, 6008 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagerlivegen 4B, 6008 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6008 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 139 / 24 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 402 FAGERLIA
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Fagerlivegen

Fagerlivegen er ein veg i Ålesund kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagerlivegen 1 6008 ÅLESUND 62.4727, 6.2205 137 / 16
Fagerlivegen 3 6008 ÅLESUND 62.4728, 6.2208 137 / 130
Fagerlivegen 4A 6008 ÅLESUND 62.4725, 6.2214 139 / 24
Fagerlivegen 4B 6008 ÅLESUND 62.4726, 6.2217 139 / 24
Fagerlivegen 4C 6008 ÅLESUND 62.4727, 6.2221 139 / 24
Fagerlivegen 5A 6008 ÅLESUND 62.4728, 6.2212 139 / 317
Fagerlivegen 5B 6008 ÅLESUND 62.4729, 6.2218 139 / 318
Fagerlivegen 6 6008 ÅLESUND 62.4728, 6.2226 139 / 319
Fagerlivegen 7 6008 ÅLESUND 62.4731, 6.2222 139 / 320
Fagerlivegen 8A 6008 ÅLESUND 62.4732, 6.2230 139 / 321
Fagerlivegen 8B 6008 ÅLESUND 62.4733, 6.2233 139 / 321
Fagerlivegen 8C 6008 ÅLESUND 62.4730, 6.2230 139 / 321
Fagerlivegen 8D 6008 ÅLESUND 62.4732, 6.2237 139 / 321
Fagerlivegen 9 6008 ÅLESUND 62.4740, 6.2236 139 / 322
Fagerlivegen 11A 6008 ÅLESUND 62.4741, 6.2238 139 / 324
Fagerlivegen 11B 6008 ÅLESUND 62.4741, 6.2238 139 / 323
Fagerlivegen 12 6008 ÅLESUND 62.4742, 6.2245 139 / 325
Fagerlivegen 13 6008 ÅLESUND 62.4743, 6.2239 139 / 326
Fagerlivegen 14 6008 ÅLESUND 62.4744, 6.2245 139 / 327
Fagerlivegen 15 6008 ÅLESUND 62.4745, 6.2240 139 / 328
Fagerlivegen 17 6008 ÅLESUND 62.4746, 6.2241 139 / 329
Fagerlivegen 21 6008 ÅLESUND 62.4751, 6.2252 139 / 330
Fagerlivegen 23 6008 ÅLESUND 62.4753, 6.2254 139 / 331
Fagerlivegen 25 6008 ÅLESUND 62.4754, 6.2257 139 / 332
Fagerlivegen 26 6008 ÅLESUND 62.4752, 6.2266 139 / 398
Fagerlivegen 27A 6008 ÅLESUND 62.4757, 6.2261 139 / 333
Fagerlivegen 27B 6008 ÅLESUND 62.4758, 6.2263 139 / 334
Fagerlivegen 29A 6008 ÅLESUND 62.4758, 6.2266 139 / 335
Fagerlivegen 29B 6008 ÅLESUND 62.4758, 6.2267 139 / 336
Fagerlivegen 30 6008 ÅLESUND 62.4756, 6.2273 139 / 337
Fagerlivegen 31A 6008 ÅLESUND 62.4759, 6.2271 139 / 338
Fagerlivegen 31B 6008 ÅLESUND 62.4759, 6.2272 139 / 339
Fagerlivegen 32 6008 ÅLESUND 62.4757, 6.2280 139 / 340
Fagerlivegen 33A 6008 ÅLESUND 62.4760, 6.2276 139 / 341
Fagerlivegen 33B 6008 ÅLESUND 62.4760, 6.2277 139 / 342
Fagerlivegen 34 6008 ÅLESUND 62.4759, 6.2285 139 / 343

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken