Vågavegen 21A
6008 ÅLESUND

Vågavegen 21A, 6008 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vågavegen 21A, 6008 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6008 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 139 / 373 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 402 FAGERLIA
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Vågavegen

Vågavegen er ein veg i Ålesund kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vågavegen 7 6008 ÅLESUND 62.4718, 6.2208 137 / 196
Vågavegen 9A 6008 ÅLESUND 62.4717, 6.2212 137 / 195
Vågavegen 9B 6008 ÅLESUND 62.4717, 6.2215 137 / 195
Vågavegen 13 6008 ÅLESUND 62.4718, 6.2223 137 / 156
Vågavegen 13A 6008 ÅLESUND 62.4718, 6.2223 137 / 156
Vågavegen 13B 6008 ÅLESUND 62.4718, 6.2224 137 / 181
Vågavegen 13C 6008 ÅLESUND 62.4718, 6.2225 137 / 182
Vågavegen 13D 6008 ÅLESUND 62.4718, 6.2226 137 / 183
Vågavegen 15 6008 ÅLESUND 62.4718, 6.2229 137 / 44
Vågavegen 17 6008 ÅLESUND 62.4719, 6.2231 137 / 67
Vågavegen 21A 6008 ÅLESUND 62.4721, 6.2236 139 / 373
Vågavegen 21B 6008 ÅLESUND 62.4724, 6.2244 139 / 373
Vågavegen 25 6008 ÅLESUND 62.4720, 6.2255 139 / 374
Vågavegen 27 6008 ÅLESUND 62.4717, 6.2272 139 / 375
Vågavegen 29 6008 ÅLESUND 62.4723, 6.2277 139 / 375

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken