Roald Amundsens veg 15A
6007 ÅLESUND

Roald Amundsens veg 15A, 6007 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Roald Amundsens veg 15A, 6007 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6007 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 133 / 312 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 307 FJELLTUN
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Roald Amundsens veg

Roald Amundsens veg er ein veg i Ålesund kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Roald Amundsens veg 2 6007 ÅLESUND 62.4741, 6.1861 133 / 297
Roald Amundsens veg 3 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1855 133 / 299
Roald Amundsens veg 4 6007 ÅLESUND 62.4741, 6.1857 133 / 133
Roald Amundsens veg 5 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1852 133 / 300
Roald Amundsens veg 6 6007 ÅLESUND 62.4740, 6.1851 133 / 301
Roald Amundsens veg 7 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1847 133 / 302
Roald Amundsens veg 8 6007 ÅLESUND 62.4739, 6.1845 133 / 303
Roald Amundsens veg 9A 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1843 133 / 463
Roald Amundsens veg 9B 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1842 133 / 304
Roald Amundsens veg 9C 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1841 133 / 305
Roald Amundsens veg 9D 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1840 133 / 306
Roald Amundsens veg 10 6007 ÅLESUND 62.4739, 6.1838 133 / 307
Roald Amundsens veg 11A 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1837 133 / 308
Roald Amundsens veg 11B 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1836 133 / 308
Roald Amundsens veg 11C 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1834 133 / 308
Roald Amundsens veg 11D 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1834 133 / 308
Roald Amundsens veg 12 6007 ÅLESUND 62.4740, 6.1832 133 / 309
Roald Amundsens veg 13 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1830 133 / 310
Roald Amundsens veg 14 6007 ÅLESUND 62.4740, 6.1826 133 / 311
Roald Amundsens veg 15A 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1825 133 / 312
Roald Amundsens veg 15B 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1824 133 / 312
Roald Amundsens veg 15C 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1824 133 / 313
Roald Amundsens veg 15D 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1823 133 / 313
Roald Amundsens veg 16 6007 ÅLESUND 62.4741, 6.1821 133 / 314
Roald Amundsens veg 17A 6007 ÅLESUND 62.4739, 6.1820 133 / 315
Roald Amundsens veg 17B 6007 ÅLESUND 62.4739, 6.1819 133 / 315
Roald Amundsens veg 17C 6007 ÅLESUND 62.4739, 6.1818 133 / 316
Roald Amundsens veg 17D 6007 ÅLESUND 62.4739, 6.1817 133 / 316
Roald Amundsens veg 18 6007 ÅLESUND 62.4741, 6.1815 133 / 317
Roald Amundsens veg 19A 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1813 133 / 318
Roald Amundsens veg 19B 6007 ÅLESUND 62.4738, 6.1812 133 / 319
Roald Amundsens veg 20 6007 ÅLESUND 62.4740, 6.1808 133 / 320
Roald Amundsens veg 21A 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1808 133 / 321
Roald Amundsens veg 21B 6007 ÅLESUND 62.4737, 6.1807 133 / 322

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken