Vannspringdalen 9A
6003 ÅLESUND

Vannspringdalen 9A, 6003 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vannspringdalen 9A, 6003 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6003 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 731 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 304 STORLEDBAKKEN
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Vannspringdalen

Vannspringdalen er ein veg i Ålesund kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vannspringdalen 1 6003 ÅLESUND 62.4728, 6.1692 201 / 724
Vannspringdalen 2 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1692 201 / 725
Vannspringdalen 3A 6003 ÅLESUND 62.4729, 6.1696 201 / 726
Vannspringdalen 3B 6003 ÅLESUND 62.4730, 6.1694 201 / 727
Vannspringdalen 4 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1696 201 / 728
Vannspringdalen 5 6003 ÅLESUND 62.4730, 6.1698 201 / 729
Vannspringdalen 7 6003 ÅLESUND 62.4730, 6.1700 201 / 730
Vannspringdalen 9A 6003 ÅLESUND 62.4731, 6.1703 201 / 731
Vannspringdalen 9B 6003 ÅLESUND 62.4731, 6.1702 201 / 851
Vannspringdalen 10A 6003 ÅLESUND 62.4729, 6.1701 201 / 732
Vannspringdalen 10B 6003 ÅLESUND 62.4729, 6.1704 201 / 855
Vannspringdalen 11 6003 ÅLESUND 62.4732, 6.1706 201 / 733
Vannspringdalen 12 6003 ÅLESUND 62.4730, 6.1707 201 / 734

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken