Grimstadvegen 147A
6057 ELLINGSØY

Grimstadvegen 147A, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grimstadvegen 147A, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 149 / 23 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 1002 GRIMSTAD
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad:

Grimstadvegen

Grimstadvegen er ein veg i Ålesund kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 163.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grimstadvegen 15 6057 ELLINGSØY 62.5021, 6.2345 148 / 4
Grimstadvegen 17 6057 ELLINGSØY 62.5019, 6.2351 148 / 5
Grimstadvegen 19 6057 ELLINGSØY 62.5017, 6.2356 148 / 5
Grimstadvegen 147A 6057 ELLINGSØY 62.4966, 6.2375 149 / 23
Grimstadvegen 147B 6057 ELLINGSØY 62.4966, 6.2374 149 / 23
Grimstadvegen 153 6057 ELLINGSØY 62.4966, 6.2389 149 / 1
Grimstadvegen 159 6057 ELLINGSØY 62.4969, 6.2399 149 / 10
Grimstadvegen 163 6057 ELLINGSØY 62.4967, 6.2405 149 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken