Fogd Lindholms veg 12
6009 ÅLESUND

Fogd Lindholms veg 12, 6009 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fogd Lindholms veg 12, 6009 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6009 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 137 / 216 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 402 FAGERLIA
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Fogd Lindholms veg

Fogd Lindholms veg er ein veg i Ålesund kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fogd Lindholms veg 1 6009 ÅLESUND 62.4707, 6.2291 137 / 57
Fogd Lindholms veg 2 6009 ÅLESUND 62.4712, 6.2289 137 / 216
Fogd Lindholms veg 3 6009 ÅLESUND 62.4706, 6.2286 137 / 50
Fogd Lindholms veg 4 6009 ÅLESUND 62.4712, 6.2287 137 / 216
Fogd Lindholms veg 5 6009 ÅLESUND 62.4705, 6.2281 137 / 53
Fogd Lindholms veg 6 6009 ÅLESUND 62.4711, 6.2286 137 / 216
Fogd Lindholms veg 7 6009 ÅLESUND 62.4704, 6.2276 137 / 86
Fogd Lindholms veg 8 6009 ÅLESUND 62.4711, 6.2285 137 / 216
Fogd Lindholms veg 9 6009 ÅLESUND 62.4704, 6.2270 137 / 190
Fogd Lindholms veg 10 6009 ÅLESUND 62.4711, 6.2283 137 / 216
Fogd Lindholms veg 12 6009 ÅLESUND 62.4711, 6.2282 137 / 216
Fogd Lindholms veg 13 6009 ÅLESUND 62.4705, 6.2266 137 / 187
Fogd Lindholms veg 14 6009 ÅLESUND 62.4710, 6.2280 137 / 216
Fogd Lindholms veg 16 6009 ÅLESUND 62.4710, 6.2279 137 / 216
Fogd Lindholms veg 18 6009 ÅLESUND 62.4710, 6.2278 137 / 216
Fogd Lindholms veg 20 6009 ÅLESUND 62.4710, 6.2276 137 / 216
Fogd Lindholms veg 22 6009 ÅLESUND 62.4708, 6.2279 137 / 217
Fogd Lindholms veg 24 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2282 137 / 217
Fogd Lindholms veg 26 6009 ÅLESUND 62.4707, 6.2280 137 / 217
Fogd Lindholms veg 28 6009 ÅLESUND 62.4708, 6.2282 137 / 217
Fogd Lindholms veg 30 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2287 137 / 217
Fogd Lindholms veg 32 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2289 137 / 217
Fogd Lindholms veg 34 6009 ÅLESUND 62.4708, 6.2287 137 / 217
Fogd Lindholms veg 36 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2289 137 / 217
Fogd Lindholms veg 40 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2274 137 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken