Rasmus Rønnebergs gate 6
6002 ÅLESUND

Rasmus Rønnebergs gate 6, 6002 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rasmus Rønnebergs gate 6, 6002 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6002 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 789 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 301 SKANSEN
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Rasmus Rønnebergs gate

Rasmus Rønnebergs gate er ei gate i Ålesund kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rasmus Rønnebergs gate 1 6002 ÅLESUND 62.4711, 6.1528 201 / 522
Rasmus Rønnebergs gate 1A 6002 ÅLESUND 62.4709, 6.1524 201 / 523
Rasmus Rønnebergs gate 4 6002 ÅLESUND 62.4709, 6.1531 201 / 525
Rasmus Rønnebergs gate 6 6002 ÅLESUND 62.4712, 6.1539 201 / 789
Rasmus Rønnebergs gate 15 6002 ÅLESUND 62.4719, 6.1570 201 / 528
Rasmus Rønnebergs gate 16 6002 ÅLESUND 62.4716, 6.1570 201 / 529
Rasmus Rønnebergs gate 18 6002 ÅLESUND 62.4721, 6.1583 201 / 530
Rasmus Rønnebergs gate 19 6002 ÅLESUND 62.4722, 6.1578 201 / 258
Rasmus Rønnebergs gate 20 6002 ÅLESUND 62.4721, 6.1586 201 / 344
Rasmus Rønnebergs gate 21 6002 ÅLESUND 62.4723, 6.1584 201 / 443
Rasmus Rønnebergs gate 22 6002 ÅLESUND 62.4722, 6.1588 201 / 344

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken