Grønebelgvegen 5A
6057 ELLINGSØY

Grønebelgvegen 5A, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grønebelgvegen 5A, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 155 i 1504
  • Grunnkrins: 1001 HOFF
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad: Hoffland

Grønebelgvegen

Grønebelgvegen er ein veg i Ålesund kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 75.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grønebelgvegen 1 6057 ELLINGSØY 62.4934, 6.1933 147 / 20
Grønebelgvegen 3 6057 ELLINGSØY 62.4937, 6.1950 147 / 35
Grønebelgvegen 4 6057 ELLINGSØY 62.4931, 6.1956 147 / 58
Grønebelgvegen 5A 6057 ELLINGSØY 62.4939, 6.1955 147 / 155
Grønebelgvegen 5B 6057 ELLINGSØY 62.4939, 6.1956 147 / 256
Grønebelgvegen 9 6057 ELLINGSØY 62.4941, 6.1972 147 / 42
Grønebelgvegen 11A 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1977 147 / 41
Grønebelgvegen 11B 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1978 147 / 41
Grønebelgvegen 13 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1981 147 / 36
Grønebelgvegen 15 6057 ELLINGSØY 62.4943, 6.1986 147 / 28
Grønebelgvegen 17 6057 ELLINGSØY 62.4944, 6.1991 147 / 48
Grønebelgvegen 18 6057 ELLINGSØY 62.4939, 6.1991 147 / 61
Grønebelgvegen 19 6057 ELLINGSØY 62.4947, 6.1995 147 / 39
Grønebelgvegen 20 6057 ELLINGSØY 62.4942, 6.1997 147 / 60
Grønebelgvegen 21 6057 ELLINGSØY 62.4950, 6.1991 147 / 49
Grønebelgvegen 22 6057 ELLINGSØY 62.4944, 6.2001 147 / 27
Grønebelgvegen 23 6057 ELLINGSØY 62.4949, 6.1998 147 / 385
Grønebelgvegen 24A 6057 ELLINGSØY 62.4945, 6.2003 147 / 251
Grønebelgvegen 24B 6057 ELLINGSØY 62.4946, 6.2004 147 / 251
Grønebelgvegen 25 6057 ELLINGSØY 62.4949, 6.2003 147 / 136
Grønebelgvegen 26A 6057 ELLINGSØY 62.4936, 6.1992 147 / 235
Grønebelgvegen 26B 6057 ELLINGSØY 62.4936, 6.1993 147 / 235
Grønebelgvegen 26C 6057 ELLINGSØY 62.4936, 6.1994 147 / 235
Grønebelgvegen 26D 6057 ELLINGSØY 62.4937, 6.1996 147 / 235
Grønebelgvegen 26E 6057 ELLINGSØY 62.4937, 6.1997 147 / 235
Grønebelgvegen 26F 6057 ELLINGSØY 62.4938, 6.1998 147 / 235
Grønebelgvegen 26G 6057 ELLINGSØY 62.4938, 6.1999 147 / 235
Grønebelgvegen 28 6057 ELLINGSØY 62.4943, 6.2010 147 / 50
Grønebelgvegen 30 6057 ELLINGSØY 62.4945, 6.2012 147 / 234
Grønebelgvegen 32 6057 ELLINGSØY 62.4948, 6.2012 147 / 230
Grønebelgvegen 34 6057 ELLINGSØY 62.4949, 6.2016 147 / 231
Grønebelgvegen 36 6057 ELLINGSØY 62.4950, 6.2020 147 / 232
Grønebelgvegen 38 6057 ELLINGSØY 62.4951, 6.2025 147 / 233
Grønebelgvegen 45 6057 ELLINGSØY 62.4965, 6.2041 147 / 246
Grønebelgvegen 51 6057 ELLINGSØY 62.4968, 6.2049 147 / 21
Grønebelgvegen 53 6057 ELLINGSØY 62.4968, 6.2057 147 / 127
Grønebelgvegen 60 6057 ELLINGSØY 62.4967, 6.2072 147 / 2
Grønebelgvegen 75 6057 ELLINGSØY 62.4970, 6.2101 147 / 257

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken