Ellingsøyvegen 382
6057 ELLINGSØY

Ellingsøyvegen 382, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ellingsøyvegen 382, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 150 / 29 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 1002 GRIMSTAD
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad:

Ellingsøyvegen

Ellingsøyvegen er ein veg i Ålesund kommune med 56 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 1553.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ellingsøyvegen 8 6057 ELLINGSØY 62.4912, 6.1802 147 / 181
Ellingsøyvegen 39 6057 ELLINGSØY 62.4915, 6.1889 147 / 25
Ellingsøyvegen 41A 6057 ELLINGSØY 62.4915, 6.1899 147 / 250
Ellingsøyvegen 41B 6057 ELLINGSØY 62.4914, 6.1899 147 / 250
Ellingsøyvegen 41C 6057 ELLINGSØY 62.4915, 6.1897 147 / 250
Ellingsøyvegen 41D 6057 ELLINGSØY 62.4914, 6.1897 147 / 250
Ellingsøyvegen 43 6057 ELLINGSØY 62.4917, 6.1898 147 / 15
Ellingsøyvegen 45A 6057 ELLINGSØY 62.4918, 6.1910 147 / 250
Ellingsøyvegen 45B 6057 ELLINGSØY 62.4918, 6.1910 147 / 250
Ellingsøyvegen 45C 6057 ELLINGSØY 62.4919, 6.1908 147 / 250
Ellingsøyvegen 45D 6057 ELLINGSØY 62.4919, 6.1908 147 / 250
Ellingsøyvegen 49A 6057 ELLINGSØY 62.4915, 6.1919 147 / 154
Ellingsøyvegen 49B 6057 ELLINGSØY 62.4914, 6.1916 147 / 154
Ellingsøyvegen 49C 6057 ELLINGSØY 62.4914, 6.1914 147 / 154
Ellingsøyvegen 49D 6057 ELLINGSØY 62.4914, 6.1910 147 / 154
Ellingsøyvegen 172 6057 ELLINGSØY 62.4952, 6.2084 147 / 121
Ellingsøyvegen 190 6057 ELLINGSØY 62.4956, 6.2117 147 / 5
Ellingsøyvegen 192 6057 ELLINGSØY 62.4956, 6.2117 147 / 5
Ellingsøyvegen 198 6057 ELLINGSØY 62.4959, 6.2133 147 / 46
Ellingsøyvegen 210 6057 ELLINGSØY 62.4965, 6.2135 147 / 67
Ellingsøyvegen 214 6057 ELLINGSØY 62.4970, 6.2148 147 / 44
Ellingsøyvegen 330 6057 ELLINGSØY 62.4953, 6.2401 149 / 20
Ellingsøyvegen 350 6057 ELLINGSØY 62.4959, 6.2421 149 / 12
Ellingsøyvegen 364 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2430 149 / 3
Ellingsøyvegen 366A 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2435 150 / 74
Ellingsøyvegen 366B 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2436 150 / 74
Ellingsøyvegen 368 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2440 150 / 40
Ellingsøyvegen 370 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2447 150 / 23
Ellingsøyvegen 382 6057 ELLINGSØY 62.4959, 6.2462 150 / 29
Ellingsøyvegen 384 6057 ELLINGSØY 62.4960, 6.2470 150 / 19
Ellingsøyvegen 475 6057 ELLINGSØY 62.4945, 6.2628 151 / 21
Ellingsøyvegen 477 6057 ELLINGSØY 62.4945, 6.2631 151 / 22
Ellingsøyvegen 483 6057 ELLINGSØY 62.4940, 6.2632 151 / 8
Ellingsøyvegen 523 6057 ELLINGSØY 62.4937, 6.2729 151 / 4
Ellingsøyvegen 525 6057 ELLINGSØY 62.4940, 6.2731 151 / 20
Ellingsøyvegen 543 6057 ELLINGSØY 62.4936, 6.2764 152 / 17
Ellingsøyvegen 557 6057 ELLINGSØY 62.4939, 6.2797 152 / 44
Ellingsøyvegen 680 6057 ELLINGSØY 62.4920, 6.3017 153 / 110
Ellingsøyvegen 690 6057 ELLINGSØY 62.4909, 6.3047 155 / 67
Ellingsøyvegen 698 6057 ELLINGSØY 62.4923, 6.3061 155 / 18
Ellingsøyvegen 700 6057 ELLINGSØY 62.4918, 6.3068 155 / 18
Ellingsøyvegen 704A 6057 ELLINGSØY 62.4928, 6.3062 155 / 25
Ellingsøyvegen 704B 6057 ELLINGSØY 62.4929, 6.3062 155 / 25
Ellingsøyvegen 740 6057 ELLINGSØY 62.4946, 6.3151 155 / 11
Ellingsøyvegen 814 6057 ELLINGSØY 62.4933, 6.3262 156 / 41
Ellingsøyvegen 816 6057 ELLINGSØY 62.4934, 6.3271 156 / 67
Ellingsøyvegen 818 6057 ELLINGSØY 62.4933, 6.3275 156 / 8
Ellingsøyvegen 826 6057 ELLINGSØY 62.4933, 6.3287 156 / 4
Ellingsøyvegen 844 6057 ELLINGSØY 62.4935, 6.3323 156 / 6
Ellingsøyvegen 880 6057 ELLINGSØY 62.4949, 6.3392 157 / 5
Ellingsøyvegen 920 6057 ELLINGSØY 62.4964, 6.3462 157 / 6
Ellingsøyvegen 1525 6057 ELLINGSØY 62.5141, 6.4520 164 / 2
Ellingsøyvegen 1527 6057 ELLINGSØY 62.5141, 6.4519 164 / 2
Ellingsøyvegen 1535 6057 ELLINGSØY 62.5147, 6.4535 164 / 5
Ellingsøyvegen 1547 6057 ELLINGSØY 62.5143, 6.4551 164 / 114
Ellingsøyvegen 1553 6057 ELLINGSØY 62.5151, 6.4558 164 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken