Parkgata 3B
6003 ÅLESUND

Parkgata 3B, 6003 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Parkgata 3B, 6003 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6003 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 499 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 303 KIPERVIKA
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Parkgata

Parkgata er ei gate i Ålesund kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Parkgata 1 6003 ÅLESUND 62.4729, 6.1590 201 / 496
Parkgata 2 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1594 201 / 497
Parkgata 2A 6003 ÅLESUND 62.4726, 6.1597 201 / 498
Parkgata 3A 6003 ÅLESUND 62.4728, 6.1596 201 / 796
Parkgata 3B 6003 ÅLESUND 62.4728, 6.1601 201 / 499
Parkgata 4 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1600 201 / 500
Parkgata 5 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1607 201 / 501
Parkgata 6 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1605 201 / 348
Parkgata 7 6003 ÅLESUND 62.4726, 6.1611 201 / 502
Parkgata 8 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1608 201 / 503
Parkgata 9 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1615 201 / 504
Parkgata 10 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1611 201 / 505
Parkgata 11 6003 ÅLESUND 62.4728, 6.1636 201 / 887
Parkgata 12 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1615 201 / 507
Parkgata 13 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1658 201 / 508
Parkgata 14 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1622 201 / 509
Parkgata 15 6003 ÅLESUND 62.4726, 6.1661 201 / 510
Parkgata 16 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1626 201 / 511
Parkgata 17 6003 ÅLESUND 62.4726, 6.1664 201 / 512
Parkgata 18A 6003 ÅLESUND 62.4724, 6.1630 201 / 846
Parkgata 18B 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1634 201 / 513
Parkgata 19 6003 ÅLESUND 62.4726, 6.1667 201 / 514
Parkgata 22 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1658 201 / 515
Parkgata 24 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1663 201 / 516
Parkgata 26 6003 ÅLESUND 62.4725, 6.1666 201 / 517

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken