Strandskogveien 7
8403 SORTLAND

Strandskogveien 7, 8403 SORTLAND er ei adresse i Sortland.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandskogveien 7, 8403 SORTLAND:

  • Postnummer: 8403 SORTLAND
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 866 i 1870 Sortland
  • Grunnkrins: 204 STRANDSKOG
  • Valkrins: 5 SORTLAND
  • Kyrkjesogn: 10080201 Sortland
  • Tettstad: Sortland

Strandskogveien

Strandskogveien er ein veg i Sortland kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandskogveien 2A 8403 SORTLAND 68.6834, 15.3959 15 / 1789
Strandskogveien 2B 8403 SORTLAND 68.6834, 15.3957 15 / 1789
Strandskogveien 4A 8403 SORTLAND 68.6834, 15.3952 15 / 938
Strandskogveien 4B 8403 SORTLAND 68.6834, 15.3952 15 / 938
Strandskogveien 6 8403 SORTLAND 68.6837, 15.3959 15 / 939
Strandskogveien 7 8403 SORTLAND 68.6847, 15.3986 15 / 866
Strandskogveien 8 8403 SORTLAND 68.6839, 15.3964 15 / 817
Strandskogveien 9 8403 SORTLAND 68.6849, 15.3978 15 / 872
Strandskogveien 10 8403 SORTLAND 68.6841, 15.3968 15 / 1326
Strandskogveien 12 8403 SORTLAND 68.6844, 15.3968 15 / 229
Strandskogveien 14A 8403 SORTLAND 68.6846, 15.3970 15 / 301
Strandskogveien 14B 8403 SORTLAND 68.6847, 15.3971 15 / 301
Strandskogveien 14C 8403 SORTLAND 68.6847, 15.3973 15 / 301

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken