Lindlandsveien 105
4550 FARSUND

Lindlandsveien 105, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lindlandsveien 105, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 110 / 22 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 205 SELLEGROTFJORDEN
  • Valkrins: 5 VANSE
  • Kyrkjesogn: 5030303 Lista
  • Tettstad:

Lindlandsveien

Lindlandsveien er ein veg i Farsund kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 105.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lindlandsveien 11 4550 FARSUND 58.1113, 6.7559 110 / 16
Lindlandsveien 13 4550 FARSUND 58.1113, 6.7562 110 / 16
Lindlandsveien 15 4550 FARSUND 58.1117, 6.7552 110 / 3
Lindlandsveien 17 4550 FARSUND 58.1120, 6.7542 110 / 3
Lindlandsveien 63 4550 FARSUND 58.1111, 6.7511 110 / 5
Lindlandsveien 65 4550 FARSUND 58.1112, 6.7520 110 / 17
Lindlandsveien 69 4550 FARSUND 58.1109, 6.7534 110 / 35
Lindlandsveien 71 4550 FARSUND 58.1121, 6.7534 110 / 2
Lindlandsveien 73 4550 FARSUND 58.1121, 6.7530 110 / 18
Lindlandsveien 75 4550 FARSUND 58.1119, 6.7514 110 / 1
Lindlandsveien 91 4550 FARSUND 58.1124, 6.7493 110 / 14
Lindlandsveien 93 4550 FARSUND 58.1127, 6.7489 110 / 9
Lindlandsveien 95 4550 FARSUND 58.1129, 6.7485 110 / 30
Lindlandsveien 97 4550 FARSUND 58.1131, 6.7481 110 / 34
Lindlandsveien 99 4550 FARSUND 58.1133, 6.7477 110 / 13
Lindlandsveien 101 4550 FARSUND 58.1136, 6.7475 110 / 8
Lindlandsveien 103 4550 FARSUND 58.1141, 6.7478 110 / 31
Lindlandsveien 105 4550 FARSUND 58.1143, 6.7475 110 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken