Ravneheiveien 962
4550 FARSUND

Ravneheiveien 962, 4550 FARSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ravneheiveien 962, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 136 / 45 i 1003
  • Grunnkrins: 204 SANDE
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad:

Ravneheiveien

Ravneheiveien er ein veg i Farsund kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 40 til 971.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ravneheiveien 40 4550 FARSUND 58.1147, 6.7737 115 / 2
Ravneheiveien 56 4550 FARSUND 58.1153, 6.7739 115 / 6
Ravneheiveien 58 4550 FARSUND 58.1151, 6.7744 115 / 8
Ravneheiveien 59 4550 FARSUND 58.1154, 6.7763 115 / 7
Ravneheiveien 140 4550 FARSUND 58.1177, 6.7862 118 / 4
Ravneheiveien 221 4550 FARSUND 58.1184, 6.7904 119 / 2
Ravneheiveien 223 4550 FARSUND 58.1179, 6.7921 119 / 8
Ravneheiveien 226 4550 FARSUND 58.1203, 6.7918 119 / 6
Ravneheiveien 229 4550 FARSUND 58.1191, 6.7922 119 / 1
Ravneheiveien 244 4550 FARSUND 58.1208, 6.7940 119 / 1
Ravneheiveien 450 4550 FARSUND 58.1264, 6.8226 132 / 3
Ravneheiveien 452 4550 FARSUND 58.1283, 6.8219 132 / 1
Ravneheiveien 480 4550 FARSUND 58.1264, 6.8300 131 / 8
Ravneheiveien 501 4550 FARSUND 58.1180, 6.8246 124 / 5
Ravneheiveien 503 4550 FARSUND 58.1164, 6.8295 124 / 4
Ravneheiveien 548 4550 FARSUND 58.1283, 6.8314 131 / 3
Ravneheiveien 550 4550 FARSUND 58.1279, 6.8323 131 / 2
Ravneheiveien 551 4550 FARSUND 58.1273, 6.8353 131 / 1
Ravneheiveien 567 4550 FARSUND 58.1290, 6.8340 131 / 7
Ravneheiveien 710 4550 FARSUND 58.1407, 6.8378 129 / 5
Ravneheiveien 759 4550 FARSUND 58.1438, 6.8383 135 / 14
Ravneheiveien 760 4550 FARSUND 58.1445, 6.8371 135 / 5
Ravneheiveien 763 4550 FARSUND 58.1448, 6.8385 135 / 1
Ravneheiveien 851 4550 FARSUND 58.1487, 6.8277 135 / 11
Ravneheiveien 853 4550 FARSUND 58.1488, 6.8272 135 / 26
Ravneheiveien 857 4550 FARSUND 58.1492, 6.8262 136 / 22
Ravneheiveien 859 4550 FARSUND 58.1496, 6.8253 136 / 22
Ravneheiveien 861 4550 FARSUND 58.1498, 6.8247 136 / 51
Ravneheiveien 943 4550 FARSUND 58.1538, 6.8143 136 / 98
Ravneheiveien 945 4550 FARSUND 58.1541, 6.8142 136 / 23
Ravneheiveien 947 4550 FARSUND 58.1542, 6.8140 136 / 23
Ravneheiveien 949 4550 FARSUND 58.1543, 6.8137 136 / 24
Ravneheiveien 951 4550 FARSUND 58.1546, 6.8136 136 / 48
Ravneheiveien 953 4550 FARSUND 58.1548, 6.8132 136 / 38
Ravneheiveien 955 4550 FARSUND 58.1547, 6.8125 136 / 37
Ravneheiveien 957 4550 FARSUND 58.1548, 6.8119 136 / 26
Ravneheiveien 959 4550 FARSUND 58.1551, 6.8117 136 / 19
Ravneheiveien 960 4550 FARSUND 58.1545, 6.8113 136 / 62
Ravneheiveien 961 4550 FARSUND 58.1552, 6.8114 136 / 31
Ravneheiveien 962 4550 FARSUND 58.1543, 6.8111 136 / 45
Ravneheiveien 963 4550 FARSUND 58.1551, 6.8109 136 / 8
Ravneheiveien 964 4550 FARSUND 58.1546, 6.8106 136 / 47
Ravneheiveien 965 4550 FARSUND 58.1554, 6.8106 136 / 30
Ravneheiveien 966 4550 FARSUND 58.1547, 6.8105 136 / 70
Ravneheiveien 967 4550 FARSUND 58.1552, 6.8105 136 / 30
Ravneheiveien 969 4550 FARSUND 58.1553, 6.8100 136 / 16
Ravneheiveien 971 4550 FARSUND 58.1553, 6.8096 136 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken